Wat draagt bij aan passende hulp?

Hoe kun je zorgen dat de hulp aan het gezin aansluit bij de behoeften van het gezin en het gewenste effect heeft?

Verder kijken dan het eigen vakgebied

Problemen op verschillende leefgebieden zijn vaak met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken. Dat betekent dat betrokken professionals alert zijn op (problematiek op) andere leefdomeinen en domeinoverstijgend samenwerken. Dan helpt een overzicht van de domeinen waar je samen met het gezin aandacht voor hebt: welke beschermende en risicofactoren spelen er (voor zowel volwassenen als kinderen) en welke expertise is er eventueel nodig?

Lees meer over domeinoverstijgend werken:

Situatie met alle betrokkenen in kaart brengen

'Directe veiligheid' heeft hierbij prioriteit. Werken aan directe veiligheid (veiligheid op korte termijn) betekent het stoppen van de kindermishandeling en/of huiselijk geweld en het beschermen van slachtoffers. Ook het direct ontlasten van gezinsleden hoort hierbij, zoals het aanpakken van bronnen van stress, het bieden van praktische ondersteuning, het opbouwen van een werkrelatie en het motiveren tot hulp. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van financiële zorgen of het regelen van (andere) woonruimte.

Lees meer over samenwerken aan veiligheid en herstel:

Eén vaste hulpverlener is aanspreekpunt

De vaste hulpverlener investeert in de relatie met de gezinsleden, kent het verhaal van het gezin en de gezinsleden en doet wat nodig is. Hij is nadrukkelijk de 'linking pin' voor het gezin met andere betrokken hulpverleners en instanties. De uitdaging voor de vaste hulpverlener is om de benodigde expertise in te zetten zonder dat het gezin te maken krijgt met veel verschillende of wisselende gezichten.

Hulp is flexibel, langdurig en voor alle gezinsleden

Bij de start van de hulp is deze intensief en gericht op het doen afnemen van stressoren en het versterken van het gezin in alle leefdomeinen. De hulp is gericht op alle gezinsleden. Wanneer mogelijk kan de intensiteit van de hulp afnemen tot langdurige lichte ondersteuning om de verbeterde situatie te behouden en om wanneer nodig flexibel intensievere hulp in te kunnen zetten in één of meerdere leefdomeinen.

Lees meer over effectieve hulp:

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud