Een lerende aanpak

De maatschappelijke druk op hulpverleners om problemen snel en naar de normen van de samenleving op te lossen, is groot. Dit kan professionals die werken in complexe situaties die niet zomaar 'te fixen' zijn een machteloos gevoel geven. Soms zijn situaties zo ingewikkeld dat we niet weten wat we moeten doen. Wat gebeurt er als we dat vaker op tafel leggen?

Er is een groeiende wens onder professionals om samen met gezinnen te leren van complexe casuïstiek en op een andere manier aan de slag te zijn. In dat licht is een beweging in gang gezet om te leren van stagnerende hulpverlening en incidenten met als doel om met een andere mindset met de gezinnen aan de slag te zijn.

Kern daarbij is het erkennen en verdragen dat we het soms niet weten en er geen snelle oplossingen bestaan. Wat bij deze situaties geldt, is van algemeen belang: de kinderen en de ouders zijn onmisbare partners om oplossingen te vinden.

Lees meer over Samen leren in complexe situaties.

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud