Problemen op meerdere leefdomeinen

Als professional ben je (soms) betrokken bij gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen.

Multiprobleemgezin

Voorheen werden gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen aangeduid met de term multiprobleemgezin. Deze term wordt steeds minder gebruikt. Het gaat namelijk niet uit van de positieve krachten die er ook zijn. Bovendien wekt die term de indruk dat het gezin zelf een probleem vormt. Zie voor meer informatie de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Lees meer over de hulpvragen van deze gezinnen.

Leefdomeinen

De problemen op verschillende leefgebieden zijn vaak met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken. De problematiek bestaat soms al generaties lang. De manier waarop complexe situaties zich ontwikkelen is divers. De omstandigheden en de beleving van de problemen zijn voor elk gezin anders en uniek. Dat geldt ook voor de wensen ten aanzien van mogelijke oplossingen.

Inkomen en financiën

Lees meer over dit domein:

Psychische gezondheid van ouders en kinderen

Lees meer over dit domein:

Lichamelijke gezondheid van ouders en kinderen

Lees meer over dit domein:

Veiligheid van kinderen en volwassenen

Lees meer over dit domein:

Participatie

Lees meer over dit domein:

Dagelijks functioneren van het gezin

Lees meer over dit domein:

Opvoeden en opgroeien

Lees meer over dit domein:

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud