Integrale samenwerking

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn gebaat bij langdurige, flexibele ondersteuning op meerdere leefdomeinen. Het is niet altijd eenvoudig deze hulp in samenhang te bieden. Integrale samenwerking vraagt, naast tijd en (financiële) ruimte, om onderling vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke reflectie en oog voor ieders perspectief.

Als je wilt bijdragen aan een succesvolle integrale samenwerking, stel jezelf dan bijvoorbeeld deze of soortgelijke vragen:

  • Hoe benutten we de perspectieven van alle betrokken partijen? Ook de partijen die opereren in leefdomeinen die niet bij mijn expertise horen?
  • Hoe hebben we de mensen die het gezin dagelijks zien en spreken aangesloten? Denk aan school, kinderdagverblijf, opa en oma, de sportclub.
  • Hoe praten we over veilig opgroeien en hoe werken we, waar nodig als eerste prioriteit, samen aan directe veiligheid van de gezinsleden?
  • Hoe zet ik mijn expertise in ten behoeve van dit gezin? Doe ik dat in direct contact met gezinsleden of doe ik dat via een andere professional, bijvoorbeeld omdat deze professional al een samenwerking heeft opgebouwd met het gezin? Wat hebben we dan over en weer van elkaar nodig, in termen van kennisoverdracht maar ook in termen van vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid?
  • Hoe willen we samen reflecteren op de stappen die we zetten? Hoe benutten we dat wat we daaruit leren voor de stappen die we nog te zetten hebben?
  • Hoe kunnen we met elkaar flexibel inspelen op veranderende behoeften aan intensiteit van de hulp?

Bekijk voor tips, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van integrale samenwerking:

Lees voor meer informatie over samenwerken aan de veiligheid in een gezin de pagina Samen werken aan veiligheid en herstel.

Lees ook

Foto Marlies de Jong

Marlies de Jong

senior medewerker inhoud