Wat werkt bij motiverende gespreksvoering?

Hoe krijg je als hulpverlener je cliënten zover dat ze de problemen die ze ervaren, gaan aanpakken? Motiverende gespreksvoering is een techniek waarmee hulpverleners hun cliënten kunnen helpen om hun gedrag te veranderen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt daarbij is dat de twijfels die een cliënt heeft over veranderingen juist mogelijkheden bieden om hem in beweging te krijgen. Motivatie voor verandering is geen vaststaand gegeven, maar het resultaat van wat er tussen de hulpverlener en de cliënt gebeurt. De hulpverlener heeft daar invloed op.

Positieve resultaten

In de verslavingszorg wordt motiverende gespreksvoering veel gebruikt en is er ook veel onderzoek naar gedaan. De resultaten zijn hier positief. Cliënten komen de afspraken vaker na, nemen meer deel aan het gesprek en hebben na afloop van de behandeling ook betere resultaten bereikt. Deze resultaten zijn ook nog lang na afloop van de behandeling zichtbaar. Motiverende gespreksvoering duurt vaak korter dan andere effectieve behandelmethoden, terwijl er dezelfde resultaten mee worden behaald.

Ook bij andere problemen, zoals eetstoornissen en dubbeldiagnose, lijkt motiverende gespreksvoering te werken. Over motiverende gespreksvoering bij de hulpverlening aan gezinnen is nog niet veel bekend. De resultaten van onderzoek naar een kortdurende interventie om ouders te motiveren tot het zoeken van hulp in verband met gedragsproblemen van hun kind zijn positief. Ouders blijken meer geneigd hulp te zoeken wanneer hulpverleners motiverende gesprekstechnieken gebruiken.

De belangrijkste reden voor de positieve resultaten lijkt te zijn dat cliënten vaker afspraken nakomen en actiever deelnemen aan de behandeling, kortom dat hun therapietrouw toeneemt. In veel gevallen gebruiken hulpverleners motiverende gespreksvoering niet als een op zich staande techniek, maar voegen ze het toe aan de gebruikelijke behandeling of gebruiken het als voorbereiding hierop. Ook dit blijkt effectief te zijn.

Weinig extra tijd en moeite

Kortom, waar hulpverleners met een negatieve of confronterende methode geen of zelfs averechts resultaat behalen, blijkt een begripvolle en ondersteunende hulpverlener betere resultaten te boeken bij zijn cliënten. Zonder dat het veel extra tijd en moeite in de behandeling kost, kan een hulpverlener motiverende gespreksvoering toepassen. Zelfs een kleine 'dosis' motiverende gespreksvoering blijkt al positieve effecten te hebben.

Lees meer over de werkzame principes van motiverende gespreksvoering in:
Motiverende gespreksvoering: wat werkt?

Meer over effectieve jeugdhulp

Weten welke informatie we hebben voor professionals en beleidsmakers?

Bekijk het overzicht

Bram van den Berg