Hoe ga je om met twijfels over opvoeden in meerdere culturen?

Elke ouder heeft twijfels en vragen over de opvoeding. Hoe wil je opvoeden? Wat vind je belangrijk? Daar kun je soms van wakker liggen. Een kind dat opgroeit met twee culturen krijgt een extra rijke opvoeding. Het leert van twee verschillende omgevingen. Tegelijkertijd kan dat extra vragen met zich meebrengen om je zorgen over te maken. 

Maak bewuste keuzes 

Als ouder heb je veel invloed op je kind. Je geeft je ideeën bewust en onbewust mee. Daarnaast is het belangrijk dat je bereikbaar bent voor je kind, zodat je kind op je kan terugvallen voor steun. Maak daarom bewuste keuzes als je voor lastige vragen staat. 

Denk hierbij aan vraagstukken rondom religie, discriminatie, racisme en seksualiteit. Hoe wil je dat je kind later in het leven staat? Welke stappen moet je kind nemen om daar te komen? Wat moet je daarvoor meegeven en kun je dat aan je kind uitleggen? Stel jezelf steeds de vraag of en waarom iets belangrijk voor je is en maak dan je keuze. Jij weet wat het beste is voor je kind. 

In gesprek met je omgeving 

Besef dat je niet de enige bent die hiermee te maken heeft. Als anderen jouw manier van opvoeden niet herkennen of erkennen, kan dat eenzaam voelen. Ga daarom op zoek naar mensen die jouw dilemma's begrijpen. Soms kan een goed gesprek met een familielid al veel helpen. 

Er zijn veel ouders die met dezelfde vraagstukken als die van jou worstelen. Het helpt om deze ouders op te zoeken, en van elkaar te leren. Als je niet weet bij wie je terechtkunt, probeer dan verder te kijken dan je eigen netwerk. In verschillende gemeenten zijn daar gespreksgroepen voor opgezet, zoals de Wijkacademies Opvoeden

Hulp zoeken 

Als je merkt dat je er zelf niet uitkomt, is het altijd verstandig om hulp te zoeken. Er zijn veel organisaties die je kunnen helpen. Vaak zijn er op school momenten waarop je je vragen kwijt kunt, zoals tijdens een thema-avond. Je kunt soms ook terecht bij een schoolmaatschappelijk werker.

Ook veel buurtcentra en gebedshuizen organiseren opvoedactiviteiten. Daarnaast zijn er veel vrijwilligersverenigingen waar je terechtkunt. 

Tot slot kunnen professionals je op laagdrempelige wijze ondersteunen bij verschillende vragen. Hiervoor kun je aankloppen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam in jouw buurt. Veel wijkteams bieden bijvoorbeeld laagdrempelige cursussen aan en kunnen je vertellen waar je terechtkunt. 

Zelf op onderzoek uit? Veel gemeenten hebben een sociale kaart waarop je kunt vinden wat er in jouw gemeente allemaal wordt aangeboden. Een voorbeeld is de sociale kaart van de gemeente Utrecht.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders