Hoe ga ik om met discussies over het slavernijverleden?

Hoe ga je om met discussies van kinderen of jongeren over het slavernijverleden? Wanneer bemoei je je ermee? En wat doe je als de discussie polariseert?

Omgaan met het gesprek over slavernij en koloniaal verleden 

Een gesprek over een heftig onderwerp hoeft niet altijd te leiden tot een discussie. Gesprekken over dit soort onderwerpen horen erbij. Je kunt ze ondersteunen door:  

  • Gespreksleider te zijn en het gesprek in goede banen te leiden.
  • Met elkaar afspraken te maken dat er rustig naar elkaar wordt geluisterd.
  • Je bewust te zijn van je eigen mening en je eigen normen en waarden. Denk erover na en wees kritisch op je eigen houding. Voorkom dat je onbewust partijdig overkomt.

Als het gesprek verandert in discussie en polariseert 

Merk je dat het groepsgesprek tot discussie leidt, scherper wordt en misschien polariseert? Doe dan het volgende:

Zorg dat de deelnemers respectvol met elkaar blijven omgaan

Als een meningsverschil uitloopt op een polariserende discussie, is het belangrijk om nadruk te leggen op respectvolle gedragsregels. Tips daarvoor zijn: 

  • Zet de inhoudelijke discussie even op pauze en bespreek hoe je met elkaar om wilt gaan. Het kan helpen om een aantal gedragsregels af te spreken, zoals: 'we laten elkaar uitpraten'.  
  • Vraag aan de kinderen of jongeren wat ze verwachten en hopen te bereiken. Zijn die verwachtingen realistisch? Is het risico op onenigheid met elkaar het wel waard?  

Stel grenzen en maak het duidelijk als iemand te ver gaat

Bij het afspreken van gedragsregels met elkaar kun je ook bepalen wat je doet als iemand die overtreedt. Bijvoorbeeld, als er wordt geschreeuwd of gescholden of als er discriminerende opmerkingen worden gemaakt.

Maak duidelijk wanneer iets te ver gaat en herinner iedereen aan de gedragsregels. Het kan helpen als die gedragsregels zijn opgeschreven of ergens zichtbaar zijn. Wees ook specifiek en concreet. Leg uit wat het gewenste alternatief is. Daardoor weet degene die een grens overgaat hoe het een volgende keer anders kan.  

Zoek je als professional hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor professionals