Maatschappelijk thema

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut informeren we kinderen, ouders, opvoeders, en professionals en beleidsmakers graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden we je op de hoogte. We baseren ons daarbij op de vragen die leven. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. We passen onze informatie hierop dagelijks aan.

Voor kinderen en jongeren

Door het coronavirus is het leven van iedereen, dus ook van jou, flink veranderd. Dat roept vast een heleboel vragen bij je op.

Bekijk de antwoorden op een aantal vragen:

Vind je het na het lezen toch nog eng, of heb je nog andere vragen? Stel ze aan je ouders.

Wil je met iemand anders praten? Kijk dan bij Wie kan mij helpen?

Als thuis de spanningen oplopen

Wat kun je als jongere zelf doen?

Wat gaan de gevolgen van het coronavirus precies zijn? Hoe lang gaat het duren? Het is onzeker. Kinderen en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Zeker zonder afleiding door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten.

Zorg goed voor jezelf. Houd een dagritme aan, nu je niet naar school gaat. Sta op tijd op en plan tijd in voor studie en ontspanning. En praat er met iemand over als het thuis niet zo fijn gaat.

Voor gemeenten

Samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners is belangrijk om de maatregelen tegen het coronavirus handen en voeten te geven. 

Meer informatie

Kijk voor de laatste informatie over concrete maatregelen tegen het coronavirus bij:

Vragen?

Neem contact met ons op via e-mail:coronavirus@nji.nl.

Over deze informatie

De informatie over het coronavirus sluit aan bij de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met:

ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond, College Perinatale Zorg, Federatie Vaktherapeutische beroepen, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD GHOR, GGZ Nederland, GroeiGids, Ingrado, Jeugdwelzijnsberaad, Jeugdzorg Nederland, JOGG, JouwGGD, Kinderombudsman, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Kennisnet, De Kindertelefoon, MBO Raad, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, NVP, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Netwerk Mediawijsheid, Opvoedinformatie Nederland, Netwerk Mediawijsheid, Pharos, PO-raad, Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Sarphati Amsterdam, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Passend Onderwijs, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Stichting School en Veiligheid, Trimbos, Triple P, Veilig Thuis, V&VN, Vereniging van Nederlands Gemeenten, VGN, Villa Pinedo, VKJP, VOBC/LKC-LVB, VO-raad, Vrije Universiteit Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, 113 Zelfmoordpreventie, ZonMw.


Bekijk welke pagina's zijn toegevoegd of aangepast bij Nieuw en gewijzigd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies