Maatschappelijk thema

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Op deze pagina vinden kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidmakers betrouwbare informatie over het coronavirus en de invloed op opgroeien en opvoeden. Actuele vragen over het omgaan met de noodzakelijke beperkingen worden beantwoord. Daarbij is aandacht voor de toenemende ruimte én verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken die anderen niet schaden. Uitgangspunt is dat we kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij die keuzes betrekken. Hoe gaan we als samenleving de komende tijd om met het coronavirus?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hierover meepraten. Wat houdt hen bezig? Waar maken zij zich zorgen over? Welke oplossingen zien zij? Het gaat tenslotte om hun leven en toekomst. In samenwerking met andere jeugdorganisaties vragen we kinderen en jongeren de komende weken mee te praten. #ikpraatmee.

Voor jonge kinderen

Gebruik deze pagina's om je kind meer uit te leggen over corona en de gevolgen hiervan.

Voor kinderen vanaf 8 jaar

Gelukkig mogen we weer veel! Er zijn nog een paar coronaregels. Lees hier hoe je met die regels kunt omgaan. En wil je meepraten? Kijk dan op #ikpraatmee.

Heb je andere vragen? Stel ze je ouders of kijk bij:

Voor jongeren en jongvolwassenen

Gelukkig mag weer veel. Er zijn nog wel een paar algemene regels tegen verspreiding van het coronavirus. Lees hier hoe je met de regels kunt omgaan. En wil je meepraten? Kijk dan op #ikpraatmee.

Voor professionals

Als professional sta je voor de uitdaging om goede afwegingen te maken tussen de vragen en behoeften van gezinnen en maatregelen met het oog op gezondheidsrisico’s. Dat vraagt meer dan ooit om het leveren van maatwerk. Hoe doe je dat?

Voor gemeenten

Gemeenten ondersteunen burgers en lokale maatschappelijke organisaties bij initiatieven om het leven buitenshuis weer voorzichtig op te pakken. Hoe? En welke initiatieven zijn er?

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze site actualiseren.


Bekijk welke pagina's zijn toegevoegd of aangepast bij Nieuw en gewijzigd.

Over deze informatie

De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met:

ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond, College Perinatale Zorg, Federatie Vaktherapeutische beroepen, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD GHOR, GGZ Nederland, GroeiGids, Ingrado, Jeugdwelzijnsberaad, Jeugdzorg Nederland, JOGG, JouwGGD, Kinderombudsman, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kennisnet, De Kindertelefoon, MBO Raad, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NVP, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Netwerk Mediawijsheid, Opvoedinformatie Nederland, Netwerk Mediawijsheid, Pharos, PO-raad, Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Sarphati Amsterdam, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Passend Onderwijs, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Trimbos, Triple P, Veilig Thuis, V&VN, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VGN, Villa Pinedo, VKJP, VOBC/LKC-LVB, VO-raad, Vrije Universiteit Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, 113 Zelfmoordpreventie, ZonMw.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies