Vaccineren tegen het coronavirus

Hoe werken de vaccins tegen het coronavirus? Wie kan zich laten vaccineren? Wanneer ben ik aan de beurt? En zitten er ook risico's aan vaccineren? Er zijn veel vragen over het vaccinatieproces.

Op de pagina 'Vaccineren tegen corona' geven we de komende periode antwoord op deze vragen en bieden we actuele informatie voor professionals over het vaccineren tegen het coronavirus. 

Leven en werken met corona

Het coronavirus zal voorlopig ons leven en werk beïnvloeden. Wat betekenen de coronamaatregelen en hoe ga je daarmee om?

Mentale gezondheid

Voor gemeenten

Hoe zorg je ervoor dat de jongeren in jouw gemeente mentaal gezond blijven? Lees de adviezen op basis van actuele kennis.

Jongerenwerk

Voor professionals

Hoe blijf je als jongerenwerker in contact met jongeren? En hoe organiseer je je werk in de lockdown?

Wat kan er nog wel?

Voor jongeren en jongvolwassenen

Tijdens de lockdown is er veel gesloten. Logisch dat je baalt van alles wat niet kan. Op deze pagina lees je wat nog wel kan.

Thuisblijftips

Voor ouders

Kinderen krijgen veelal thuisonderwijs en ouders werken voornamelijk thuis. Hoe ga je hier als ouder en als gezin mee om?

Publicaties NJi

Houd bij het bestrijden van het coronavirus oog voor het welzijn van kinderen en jongeren. En betrek hen bij plannen voor het omgaan met de maatregelen.


Alle publicaties over corona

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze site actualiseren.


Bekijk welke pagina's zijn toegevoegd of aangepast bij Nieuw en gewijzigd.

Over deze informatie

De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met:

ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond, College Perinatale Zorg, Federatie Vaktherapeutische beroepen, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD GHOR, GGZ Nederland, GroeiGids, Ingrado, Jeugdwelzijnsberaad, Jeugdzorg Nederland, JOGG, JouwGGD, Kinderombudsman, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kennisnet, De Kindertelefoon, MBO Raad, Ministerie van OCW, Ministerie van SZW, Ministerie van VWS, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NVP, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Netwerk Mediawijsheid, Opvoedinformatie Nederland, Netwerk Mediawijsheid, Pharos, PO-raad, Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Sarphati Amsterdam, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Passend Onderwijs, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Trimbos, Triple P, Veilig Thuis, V&VN, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VGN, Villa Pinedo, VKJP, VOBC/LKC-LVB, VO-raad, Vrije Universiteit Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, 113 Zelfmoordpreventie, ZonMw.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies