Werken met kinderen, jongeren en ouders

Er gelden geen verplichte maatregelen meer tegen het coronavirus. Toch kun je nog vragen hebben, bijvoorbeeld wanneer je werkt met kinderen, jongeren en ouders die corona hebben. Op deze pagina staat informatie voor professionals die bijvoorbeeld werken in de ambulante of residentiële jeugdhulp, dagopvang, dagbesteding of dagbehandeling

Welke coronamaatregelen gelden er?

Er zijn geen verplichte maatregelen meer. Wel gelden voor iedereen een aantal basisadviezen.

Zorg voor veilig contact

Zorg dat je op de hoogte bent van de nog geldende coronaprotocollen of adviezen van de organisatie waar jij werkt. Zeker nu eigenlijk alles weer kan is het belangrijk om met kinderen, jongeren en hun ouders in gesprek te blijven over wat jullie prettig vinden in het onderlinge contact, zodat iedereen zich daar veilig genoeg bij voelt. Dit is zeker belangrijk wanneer je werkt met een kwetsbare doelgroep.

Gebruik de basisregels als uitgangspunt en bespreek deze. Houd anderhalve meter afstand als iemand dat wil. Of misschien vind je het zelf lastig omdat je je minder veilig voelt nu er geen  verplichte coronamaatregelen meer zijn. Geef bijvoorbeeld aan dat je het fijn vindt om een extra raam open te doen tijdens een huisbezoek. Heb respect voor elkaars overwegingen en gevoel. 

Ondersteun kinderen, jongeren en ouders bij het naleven van de basisregels. Geef het goede voorbeeld, door je handen te wassen bij binnenkomst of zorg voor desinfecterende gel.

Lees meer over de geldende adviezen rondom klachten en testen bij Testen en thuisblijven van kinderen en jongeren en Testen en thuisblijven van professionals.

Bezoek en op huisbezoek

Bezoek door ouders, opvoeders of vrienden in bijvoorbeeld een gezinshuis of residentiële instelling is belangrijk voor kinderen, jongeren en ouders. Dat geldt ook voor een begeleide omgang of een huisbezoek door professionals. Dit bezoek gaat gewoon door. Heeft een kind, jongere of ouder coronagerelateerde klachten of corona? Bespreek dan samen met het gezin wat nodig is in deze situatie en welke extra afspraken jullie eventueel maken.

Dit kan hierbij helpen:

  • Wat vinden kind en ouders ervan om het bezoek uit te stellen tot getest is, klachten over zijn, of diegene geen corona meer heeft?
  • Is uitstellen van het bezoek niet in het belang van het welzijn van een kind of jongere? Kijk dan naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of deze keer wel extra afstand houden.
  • Optie is ook om naast het bezoek ook andere communicatiemiddelen te gebruiken, zoals videobellen en WhatsApp. Maak hierbij duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over 'wie belt wie'.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen het kind, de jongere, andere betrokkenen en de professional tegen het coronavirus. Ze zijn een aanvulling op de algemene hygiënemaatregelen. Soms vraagt een situatie een afweging of je gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat je op de hoogte bent van het beleid van de organisatie waar jij werkzaam bent.

Lees op de website van het RIVM de veelgestelde vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?

Als zorgmedewerker buiten het ziekenhuis kun je in onderstaande situaties persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken:

  • Om jou als professional te beschermen wanneer een kind, jongere, ouder of andere betrokkene coronagerelateerde klachten of corona heeft.
  • Om het kind, jongere, ouder of andere betrokkene te beschermen wanneer jij (zonder bescherming) contact hebt gehad met iemand die corona heeft. Je wordt dan geadviseerd om de eerste tien dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft een chirurgisch mondneusmasker type II te dragen tijdens je werk.
  • In sommige situaties kun je persoonlijke beschermingsmiddelen preventief gebruiken.

Lees meer over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de LCI richtlijn Uitgangspunten bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis

Professionals die tot de risicogroep behoren of zwanger zijn

Sommige mensen hebben meer risico op een ernstiger beloop van een coronabesmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Lees de voorwaarden en andere aandachtspunten bij de inzet van professionals die behoren tot de risicogroep op de website van het RIVM.

Ben je zwanger? Dan kun je in principe veilig blijven werken. Lees wel de adviezen van het RIVM.

Lange termijnstrategie voor kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp

Voor de kinderopvang, het onderwijs en jeugdhulp zijn er samen door de sectorpartijen plannen opgesteld over wat zij kunnen doen in verschillende situaties rondom corona in de toekomst. Uitgangspunt is dat kinderopvang, onderwijs en voorzieningen voor jeugdhulp zo lang mogelijk veilig en verantwoord kunnen openblijven. 

Bekijk de sectorplannen voor kinderopvang, primair, voortgezet en hoger onderwijs en voor de jeugdzorgsector.