Wat kan er wel in coronatijd?

De lockdown heeft veel invloed op het leven van jongeren. Met de geldende maatregelen zijn er voor jongeren weinig mogelijkheden om activiteiten te ondernemen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Op deze pagina geven we je meer informatie over hoe je als gemeente jongeren kunt ondersteunen in coronatijd en laten we zien wat er wél mogelijk is.

Welke coronamaatregelen gelden er nu?

De coronamaatregelen zijn sinds 15 januari soepeler. Ook het mbo, het hbo en de universiteiten zijn weer open voor fysiek onderwijs. Wel dragen studenten overal en altijd een wegwerpmondkapje. Sport-, kunst- en cultuuractiviteiten zijn binnen en buiten weer mogelijk, maar zonder publiek. Lees meer op Rijksoverheid.nl. Daarnaast gelden de algemene basisregels.

Waarom is het voor jongeren lastig om zich te houden aan de maatregelen?

Zelfs zonder de coronacrisis is de levensfase waarin jongeren zitten een turbulente periode. De ontwikkelingen die bij deze fase horen zijn onderdeel van een normale en gezonde ontwikkeling. Wel is het hierdoor voor jongeren een extra uitdaging om zich aan de coronamaatregelen te houden. In de coronatijd zien jongeren een deel van hun normale structuur wegvallen. Het is daarom als gemeente nu extra belangrijk om in contact te blijven met jongeren. Om activiteiten voor en vooral mét hen te organiseren en hen perspectief te bieden door te kijken wat er wel kan in coronatijd.

Mogelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft diverse mogelijkheden om jongeren te ondersteunen gedurende deze lockdown:

Samenwerking jongerenwerk en andere partners

Werk zoveel mogelijk samen met de partners uit de jeugdhulpverlening en de pedagogische basis zoals scholen en het jongerenwerk. Maak als gemeente afspraken met jongerenwerkers over welke rol zij kunnen spelen. Zij zijn geen handhavers maar kunnen wel een belangrijke preventieve rol spelen, bijvoorbeeld door:

 • jongeren een luisterend oor te bieden en in gesprek te gaan over hun frustraties en zorgen over de coronamaatregelen.
 • in samenwerking met jongeren en partners uit de wijk alternatieve activiteiten en contacten te organiseren. Bekijk verschillende voorbeelden van activiteiten van gemeenten op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 • met de inzet van online jongerenwerk online contact te houden met jongeren. Dit biedt ook de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren als het even minder gaat met een jongere of wanneer er bijvoorbeeld straatrumoer op komst is. Lees in dit artikel meer over de preventieve kracht van jongerenwerk.
 • lees de tips en voorbeelden voor ondersteuning van jongerenwerkers.

Ga met jongeren in gesprek

Corona is voor iedereen een ongekende situatie en vraagt om extra inspanningen om juist jongeren te bereiken die normaal in de schaduw blijven, naar hun specifieke behoefte te luisteren en ze structureler te betrekken bij besluitvorming. Jongeren voelen zich vaak niet gezien of gehoord door besluitvormers. Als jongeren de afwegingen van besluitvormers beter begrijpen, snappen ze waarschijnlijk beter waarom bepaalde maatregelen worden genomen die van invloed zijn op hun leven. Ook is de kans dan groter dat zij zich aan deze maatregelen houden.

Het NJi heeft een handreiking voor duurzame jongerenparticipatie ontwikkeld die gemeenten de weg wijst in hoe je jongeren kan bereiken en succesvol het gesprek met jongeren kan aangaan. Bekijk de handreiking over duurzame jongerenparticipatie.  

Online zichtbaar

Zorg dat je online zichtbaar bent als gemeente en wees betrokken. Zorg voor communicatie richting jongeren die aansluit bij hun belevingswereld. Ben daarom met jouw boodschap daar waar jongeren zich bevinden: op hun online kanalen. Betrek jongeren via online omgevingen, bijvoorbeeld door in samenwerking met het jongerenwerk Q&A's via Instagram te organiseren. Wees betrouwbaar en beschikbaar in het delen van online informatie en blijf online in contact over de afwegingen van jongeren omtrent de coronamaatregelen. 

Bevorder positief gedrag

Het aanmoedigen van positief gedrag heeft meer effect dan het afkeuren van negatief gedrag. Een tip van de Hersenstichting over het omgaan met jongeren en het puberbrein is om vooral positief gedrag aan te moedigen. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor beloningen. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen. Meer lezen over gedragsbeïnvloeding en jongeren? Lees het rapport Gewenst gedrag bevorderen en bevestigen.

Organiseer activiteiten voor kinderen en jongeren

Als gemeente kun je ook een rol spelen bij het organiseren van activiteiten binnen de maatregelen. Op de pagina Stappenplan voor jongerenactiviteiten staan concrete acties die je kunt uitvoeren om tot activiteiten te komen.

Wat kan er wel tijdens deze lockdown?

Ondanks de restricties is er ook nog veel wél mogelijk. Hieronder vind je inspiratie.

 • Georganiseerde groepsactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar in de buitenlucht zijn tot 20.00 uur mogelijk. De maximale groepsgrootte is 50. Voor 18 jaar  en ouder geldt dat met maximaal twee personen afgesproken mag worden.
 • Sporten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar in de buitenlucht bij sportverenigingen is mogelijk tot 20.00 uur. Trainingen en wedstrijden onderling met teams van eigen club zijn toegestaan. Je hoeft geen anderhalve meter afstand te houden tijdens het sporten. Vanaf 18 jaar is sporten toegestaan met maximaal twee personen, exclusief instructeur, en op anderhalve meter afstand.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar in kwetsbare posities in buurthuizen en wijkcentra mogen doorgaan tot 17.00 uur. Hier geldt geen groepsmaximum. Bekijk voor meer informatie de handreiking dorps- en buurthuizen en sociaal werk. Over de activiteiten voor 18 jaar en ouder wordt nog overlegd. Hier is hopelijk binnenkort duidelijkheid over.
 • Zwemlessen voor het A, B of C-diploma mogen doorgaan tot 17.00 uur.
 • Buitenspeeltuinen en de buitenlocaties van kinderboerderijen mogen open blijven.
 • Ook bibliotheken mogen open blijven. De gewone openingstijden gelden. Studieplekken in de bibliotheek kunnen open blijven.
 • Op de pagina Inspirerende buurtinitiatieven staan meerdere voorbeelden van hoe jongeren elkaar nog steeds kunnen ontmoeten door activiteiten te organiseren. 
 • Stem met organisaties in de gemeente af wat ieders rol kan zijn en maak samen een afweging voor welke groepen kwetsbare jongeren activiteiten kunnen doorgaan.
 • Op welke jongeren focus je je? Op de NJi-pagina over jongerenwerk staat meer informatie voor het organiseren van activiteiten. Ook kan onderstaande tabel helpend zijn om te kijken of voor alle groepen jongeren activiteiten in de planning staan. 
Bewuste risiconemers Volgzame aanpassers
 • Assertief
 • Zelfredzaam
 • Bewust risico nemend
 • Bij besmetting maatregelen treffen
 • Zitten de tijd uit
 • Houden zich aan de regels
Boze 'slachtoffers' Wantrouwige 'slachtoffers'
 • Kwaad over alles wat niet meer mag
 • Protest
 • Bewust regels overtreden
 • Slachtoffer van het coronabeleid, terwijl het virus ons niet raakt
 • Passief agressief

 

Alle pagina's voor beleidsmakers over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.