Waarom jongerenparticipatie?

In de praktijk is het voor veel besluitvormers gemakkelijker om óver jongeren te praten, dan mét hen. Toch is een gelijkwaardige dialoog met kinderen en jongeren belangrijk. Zij hebben het recht om mee te praten, hun inbreng is waardevol en het is een goede manier van burgerschapsontwikkeling.

Wettelijk recht om mee te praten

Kinderen en jongeren hebben het recht om mee te praten over onderwerpen die hun leven aangaan. Dit staat in artikel 12 in het VN-Verdrag van de Rechten van het Kind. Helaas wordt dit artikel het minst nageleefd van alle artikelen in de meer dan 190 landen waarin dit verdrag van kracht is. Structurele en gelijkwaardige samenwerking tussen besluitvormers en jongeren is dus nog lang niet vanzelfsprekend. Er is nog een wereld te winnen. 

De frisse blik

Het VN-verdrag beschermt jongeren in al hun kwetsbaarheid. De realiteit en ervaring leert ook dat ze daarnaast een enorme veranderkracht hebben. Jongeren groeien namelijk op in de wereld van nu, hun hersenen werken zoals ze werken door de input van de huidige tijd. Via social media zijn kinderen al vanaf jonge leeftijd verbonden met wat er in de samenleving gebeurt. De wereld van on- en offline is voor hen één wereld. De hersenen van ouderen zijn voor een groot deel 'gewired' in het verleden, waardoor ze op een andere manier naar het heden kijken. De manier waarop kinderen en jongeren de wereld van nu zien, verrijkt het perspectief van beleidsmakers.

Burgerschapsontwikkeling

Burgerschap moet je in de praktijk ervaren. Daarom is het belangrijk om jongeren bij de samenleving te betrekken. Als je kinderen laat meebeslissen erken je een van de meest basale behoeften van kinderen: het gevoel inspraak en invloed te hebben. Het is een essentieel onderdeel van positieve ontwikkeling. Dat vraagt erom kinderen en jongeren écht serieus te nemen. Over tien jaar zijn kinderen van nu volwassen. Als besluitvormers en kinderen de maatschappij sámen vormgeven, worden oplossingen innovatiever en duurzamer en voelt iedereen zich nu én later betrokken.

Wil je weten hoe je als gemeente duurzame jongerenparticipatie opzet? Lees dan onze Handreiking duurzame jongerenparticipatie.

Handreiking downloaden

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.