Vrije tijd, vakantie en sport

Een leuke, zinvolle invulling van vrije tijd werkt beschermend en maakt blij. Het is belangrijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Je kunt als professional volledig aan de gang met het organiseren van de vrijetijdsactiviteiten. De basisregels blijven belangrijk.

De basisregels

Geef als professional het goede voorbeeld door nadrukkelijk te laten zien dat je je houdt aan de regels: was je handen, houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Ook al ben je volledig gevaccineerd. Alle geldende maatregelen vind je op de pagina algemene informatie voor professionals.

Je kunt onderstaande vragenlijst gebruiken om te bepalen of iemand mee kan doen aan een activiteit. 

Wordt tenminste één vraag met 'Ja' beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de activiteit.

  • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
  • Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
  • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld met een test?
  • Ben je in quarantaine omdat je:
    • een huisgenoot, gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
    • bent teruggekomen uit een COVID-19-risicogebied ('oranje land')?
    • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Sport en culturele activiteiten

Stem activiteiten in publieke binnenruimten af met de gemeente om misverstanden te voorkomen. Blijf daarnaast je gezond verstand gebruiken. Is de ruimte groot genoeg voor het aantal deelnemers? Wat vraagt de situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar bewaren?

Festivals over meerdere dagen met overnachtingen zijn tot 1 september niet toegestaan. Voor ééndaagse festivals is er nog geen duidelijkheid. Het kabinet wil op 13 augustus laten weten of ze door kunnen gaan.

Sportevenementen, culturele activiteiten en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegestaan met publiek. Iedereen in het publiek moet een vaste zitplaats hebben op anderhalve meter afstand van elkaar. Zorg dat de ruimte voldoende geventileerd is.

Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten met CoronaCheck mag op sport- en culturele locaties extra publiek aanwezig zijn. Dan vervalt de anderhalvemeterregel, maar is een vaste zitplaats verplicht. Daarnaast geldt dan een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest is 24 uur geldig.

Hieronder vind je de links naar uitgebreide informatie over:

Vakantie

Naar het buitenland

Mogelijk vragen jongeren of ouders jouw advies over vakantie in het buitenland. Reizen binnen de EU is geen probleem omdat alle landen een gele of groene kleurcode krijgen. Een land kan alleen nog op oranje worden gezet als daar een gevaarlijke nieuwe variant van het virus opduikt.

Reizigers moeten wel blijven voldoen aan de coronavoorwaarden die landen stellen, zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. De eisen kunnen per land verschillen.

Het is dus de zaak om voor vertrek altijd het reisadvies goed te lezen. Daarin staat precies welke maatregelen er gelden per land. Ouders en jongeren kunnen zich voorbereiden door coronabewijzen klaar te zetten in de CoronaCheck-app of deze uit te printen. En het is nog altijd mogelijk om je gratis te laten testen voor vertrek.

Zomerkamp in Nederland

De nieuwe coronamaatregelen hebben invloed op de organisatie van kampen, met name voor iedereen van 18 jaar en ouder. Kampen kunnen alleen plaatsvinden als het coronavirus onder controle blijft. De gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland roepen professionals op zich goed te houden aan het protocol Samen op kamp 2021. Daarin zijn alle overheidsmaatregelen toegespitst op het verantwoord en veilig organiseren van kampen. Ook zijn er praktische hulpmiddelen te vinden en deze speelregels voor jongeren om te delen.

Scouting

Scouting Nederland helpt jou met tips en antwoorden op veelgestelde vragen over het organiseren van de opkomsten binnen de geldende maatregelen. Hun overzichtelijke factsheet biedt veel informatie in een oogopslag.

Veilig EHBO verlenen

Tijdens een zomerkamp kan het gebeuren dat je eerste hulp moet verlenen. Hoe je dat doet op een manier die voor jou en het slachtoffer veilig is, kun je lezen op de website van de Rode Kruis.

Betrouwbare informatie voor jongeren

Vaccinatie

Heb ook extra aandacht voor vragen die jongeren kunnen hebben over vaccinaties. Kijk eens op de pagina voor jongeren en jongvolwassenen Over het vaccin. Je kunt jongeren naar deze pagina verwijzen of samen het antwoord op hun vragen opzoeken.

Testen

Bespreek de noodzaak om je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten. Lees meer over de coronatest bij de vragen en antwoorden voor jongeren.

Bron- en contactonderzoek van de GGD

Lees meer over bron- en contactonderzoek in deze vraag en antwoord voor jongeren.

CoronaMelder

Bespreek met jongeren wat voor redenen zij hebben om de app wel of niet te gebruiken. Kijk eventueel samen naar het antwoord voor jongeren op de vraag Moet ik de CoronaMelder downloaden?, of naar de filmpjes van het NJR die op die pagina staan.

Geleerde lessen

Nieuwe kansen

In coronatijd waren jij en jouw vereniging wellicht minder bezig met de uitvoering van activiteiten en was er meer ruimte om na te denken over vernieuwing en langetermijnvisie. Er zijn veel creatieve ideeën ontstaan. Zijn deze interessant en dragen ze bij aan een bredere verbetering van de sector? Dan kun je misschien een voorstel indienen voor extra middelen. Kijk bijvoorbeeld op de website van Het Fonds voor Cultuurparticipatie waar eind 2021 nieuwe regelingen komen voor de thema’s educatie, participatie en talentontwikkeling. Check voor sportactiviteiten de website van de Summergames.

Of zoek het dichterbij in je gemeente. Het kabinet heeft steunpakketten vrijgemaakt voor jeugd, voor zowel de korte als de langere termijn. Er wordt daarbij geïnvesteerd in extra ondersteuning van kwetsbare groepen en in leefstijl, zoals de gemeentelijke inzet op leefstijlinterventies, de impuls op bewegen en extra middelen voor JOGG en de Gezonde School. Bekijk het overzicht van de geldstromen voor gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere partijen in het jeugdveld.

Bekijk ook het praktijkvoorbeeld van jeugdparticipatie in de kunst- en cultuursector van Stichting Alexander.

Een ultieme toets

Voor de zes gemeenten die werken volgens de IJslandse preventieaanpak van middelengebruik onder jongeren, werd corona ook een ultieme toets voor het gekozen beleid. Deze aanpak leunt sterk op de beschermende werking van de georganiseerde vrijetijdsbesteding. In de loop van de pilot brak de coronaepidemie uit. Gemeenten kregen daardoor te maken met maatregelen waardoor activiteiten niet konden doorgaan en die het welzijn van jongeren onder druk zetten. De IJslandse preventieaanpak heeft de coronatoets doorstaan. Lees over de ervaringen van deze gemeenten.

In de infographic Gezond en kansrijk opgroeien zie je in een oogopslag wat het IJslandse model inhoudt en hoe het leertraject is verlopen. Wat het voor gemeenten en professionals kan betekenen leggen we uit in een video. Blader ook ter inspiratie in het zomerse doeboek van de gemeente Urk dat geïnspireerd is door het IJslandse aanpak.  

Digitaal werken

Je professionele gereedschapskist is flink uitgebreid met digitale tools. Er is veel inspiratie te vinden op dit gebied, zoals de inspiratie voor online opkomsten van Scouting Nederland of de handreiking Online jongerenwerk. Deze tools blijven ook nu en in de toekomst bruikbaar. Digitaal werken biedt bovendien een kans om een gesprek aan te knopen met jongeren over het omgaan met (nep)nieuwscomplottheorieën, en hoe ze veilig actief kunnen zijn op sociale media.

Welke kans heb jij gepakt in de afgelopen tijd? Laat het ons weten via coronavirus@nji.nl.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.