Vragen over het testbeleid

Wanneer moet je je laten testen en hoe werkt dat? Wat moet je doen als je als professional zelf klachten hebt? Wat moet je doen als je geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met mensen met klachten of corona? Je kunt daarbij wel of geen beschermingsmiddelen hebben gebruikt.

Algemene informatie voor professionals

Lees meer over:

Professional heeft klachten of corona

Blijf thuis en laat je je testen. Ook wanneer je als beschermd tegen corona beschouwd wordt. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten, ook nog andere klachten. Bekijk de ziekteverschijnselen van corona op de website van het RIVM.   

Direct na een vaccinatie tegen corona kun je last van bijwerkingen krijgen. Voor deze milde klachten direct na een vaccinatie kan een uitzondering gelden. Maak hierover een zorgvuldige afweging met je werkgever. 

Wanneer ben je beschermd tegen corona?

Op deze pagina wordt er meerdere keren gesproken over ‘wanneer je als beschermd tegen corona beschouwd wordt’. Dit wil zeggen:

 • Je hebt minstens twee weken geleden de laatste vaccinatie ontvangen. En in het geval van een Janssen-vaccin geldt vier weken.
 • Je hebt in de afgelopen zes maanden corona gehad

Je hebt langer geleden corona gehad en minimaal twee weken geleden één vaccinatie gekregen

Hoe regel je dat je getest wordt?

Je neemt contact op met jouw werkgever over de procedure op jouw werk voor het testen. Je kunt ook bellen met 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Online een afspraak maken is ook mogelijk.

Voorrang voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders

Er is een tijdelijke voorrangsprocedure voor het testen van zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders met coronagerelateerde klachten.

Meer informatie

'Sneltesten' binnen een instelling

Bij sommige organisaties en instellingen zijn sneltesten mogelijk voor professionals die directe zorg, behandeling of begeleiding geven aan cliënten. Daarnaast zijn de sneltesten voor kinderen jongeren met klachten die opgenomen moeten gaan worden of opgenomen zijn in een residentiële voorziening. Ga na bij je werkgever of er bij jouw organisatie of instelling gebruik van wordt gemaakt.

Wat doe je in afwachting van de testuitslag?

 • Je blijft thuis.
 • Als jij meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven al jouw huisgenoten ook thuis tot na de testuitslag.

Wat doe je na de testuitslag?

De test is negatief (geen corona):

Als je een antigeen(snel)test hebt laten uitvoeren, laat je dan testen op een GGD-testlocatie. Als die test ook negatief is, en je alleen milde klachten hebt, mag je weer werken op locatie indien je milde klachten hebt (geen koorts). Blijf je wel goed aan de algemene hygiënemaatregelen houden en gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

De test is positief (wel corona):

 • Indien je geen klachten hebt:
  • Je gaat tot 5 dagen na de testdatum in isolatie
  • Wanneer je beschermd bent tegen corona, dat wil zeggen: minimaal 14 dagen volledig gevaccineerd bent, in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad of wanneer je corona hebt gehad en minimaal 14 dagen geleden je eerste vaccin hebt gekregen, én je ontwikkelt geen klachten, dan ga je voor 72 uur in isolatie.  
    
 • Indien je wel klachten hebt:
  • Je blijft thuis en gaat in isolatie tot minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona én je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden zonder dat je paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen) én ten minste 24 uur klachtenvrij bent.
    
 • Huisgenoten moeten mogelijk ook thuis blijven. Lees hier meer over bij Huisgenoot van de professional heeft corona.
 • De GGD start het bron- en contactonderzoek.
 • Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten.
 • Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de huisarts.

Huisgenoot van de professional heeft klachten

Je hoeft niet thuis te blijven wanneer een huisgenoot coronagerelateerde klachten heeft. Indien de huisgenoot positief test en je nog niet als volledig beschermd wordt beschouwd, blijf je wel thuis. Je volgt dan de uitgangspunten Huisgenoot van de professional heeft corona.

Huisgenoot van de professional heeft corona

Als jouw huisgenoot positief test op corona (al dan niet met klachten), neemt de GGD contact met je op. Je zit dan in categorie 1 in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Overleg samen met je leidinggevende en/of bedrijfsarts of en onder welke voorwaarden je kunt werken. 

Je hoeft niet in quarantaine te blijven wanneer je als beschermd tegen corona wordt beschouwd.

Zolang iemand bij jou thuis nog besmettelijk is, en in de periode van 10 dagen daarna:

 • houd je anderhalve meter afstand tot mensen buiten je eigen huishouden
 • heb je geen contact met kwetsbare personen
 • vermijd je drukke plekken waar je geen afstand kunt houden.
 • In de langdurige zorg wordt geadviseerd om een chirurgisch mondmasker type II te dragen tijdens je werk. Daarnaast wordt geadviseerd om te testen op dag 5.
 • draag je een chirurgisch mondmasker type II tijdens je werk en laat je je na 5 dagen testen, ook als je geen klachten hebt
 • Indien de uitslag op dag 5 positief is, blijf je in isolatie tot in elk geval de derde dag na de testafname. Zorginstellingen kunnen bij een verhoogd risico op transmissie naar kwetsbare patiënten ook kiezen voor vijf dagen niet werken na testafname. Vervolgens draag je tot en met dag 10 na het laatste contact met de huisgenoot op je werk een chirurgisch mondmasker type II.

Ben je (nog) niet beschermd tegen corona? Dan gelden de volgende maatregelen:

 • Je blijft thuis tot tien dagen na het laatste contact met jouw positief geteste huisgenoot. Of als blootstelling voortduurt, tien dagen nadat de positief geteste huisgenoot één dag klachtenvrij is én tenminste zeven dagen na de start van de symptomen. Je werkt deze periode niet. Je wordt geadviseerd om je zo spoedig mogelijk te laten testen via de teststraat van de GGD, ook als je geen klachten hebt.
 • Je wordt geadviseerd laat je vijf dagen na de positieve test van je huisgenoot testen op corona, ook als je geen klachten hebt. Ook als je geen klachten hebt. Wanneer deze test negatief is, mag je uit quarantaine.
  • Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je in de tien dagen na het laatste contact met een positief getest persoon niet naar je werk gaat. Werk je in een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je na een negatieve test op de vijfde dag naar het werk kan. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. Wanneer je klachten krijgt, laat je je opnieuw testen.
  • Als je in je werk geen intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je in de tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
 • Als de test op of na dag vijf positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Ook indien je geen klachten hebt. Tot en met dag 10 na het laatste contact met de besmettelijke draag je tijdens je werk een chirurgisch mondmasker type II.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat gevolgen hebben voor de duur van een eventuele quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

'Overig nauw contact' heeft corona

Als een ‘overig nauw contact’ van jou positief test op corona (al dan niet met klachten), neemt de GGD contact met je op. Je zit dan in categorie 2 in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Overleg samen met je leidinggevende en/of bedrijfsarts of en onder welke voorwaarden je kunt werken. 

Je hoeft niet in quarantaine wanneer je als beschermd tegen corona wordt beschouwd.

In principe is het niet nodig om je te laten testen wanneer je geen klachten hebt. De GGD kan in sommige situaties adviseren om je wel te laten testen. 

Na het laatste contact met een persoon die positief is getest op corona, draag je tijdens het werk tot en met dag 10 een chirurgisch mondmasker type II. 

Ben je (nog) niet beschermd tegen corona? Dan gelden de volgende maatregelen:

 • Je blijft thuis tot tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Of als blootstelling voortduurt, tien dagen nadat de positief geteste persoon één dag klachtenvrij is én tenminste zeven dagen na de start van de symptomen. Je werkt deze periode niet. 
 • Je laat je vijf dagen na de positieve test van je huisgenoot testen op corona. Ook als je geen klachten hebt. Wanneer deze test negatief is, mag je uit quarantaine.
  • Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact met een positief getest persoon niet naar je werk gaat. Werk je in een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je na een negatieve test op de vijfde dag naar het werk kan. Daarbij draag je in de tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. Wanneer je klachten krijgt, laat je je opnieuw testen.
  • Als je in je werk geen intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je in de tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
 • Als de test op of na dag vijf positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Dit is ten minste de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. Ook jouw huisgenoten die niet volledig beschermd zijn tegen corona gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten krijgt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.
 • De GGD zal aan het begin, halverwege en aan het eind van de quarantaine telefonisch contact met je opnemen. Dit gebeurt om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Voor kinderen wordt geprobeerd zoveel mogelijk aandacht te besteden aan zo kindvriendelijk mogelijk testen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat de neusafname minder diep hoeft. Het stokje wordt hierbij minder diep de neus ingestoken. De ondiepe neustest wordt in combinatie met een keeltest afgenomen. In deze video van het RIVM wordt uitgelegd wat een kind met coronaklachten kan verwachten bij een coronatest. Je kunt deze video bijvoorbeeld aan ouders en/of kinderen laten zien. Bekijk ook deze voorlichtingsfilm voor het testen van jonge kinderen.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat gevolgen hebben voor de duur van de quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Uitzonderingssituaties

Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of bedrijfsarts afwijken van bovenstaande regels voor huisgenoten of nauwe contacten met corona. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Hoe weet je of je een 'overig nauw contact' bent?

 • De GGD neemt contact met je op als je in een bron- en contactonderzoek zit. De GGD zal aan het begin en aan het eind (dag tien) telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Een eigen contact informeert je.
 • Je ontvangt (wanneer je deze app hebt) een melding in de CoronaMelder app.

'Overig (niet nauw) contact' heeft corona

Wanneer ben je een overig (niet nauw) contact?

Je bent een 'overig niet nauw contact' (categorie 3) in het bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer je zonder gebruik van (voldoende) persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • langer dan vijftien minuten op meer dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met een persoon met corona (in diens besmettelijke periode), al dan niet met klachten. Bijvoorbeeld in een kantoor, in de klas of tijdens een vergadering.
 • korter dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met een persoon met corona (in diens besmettelijke periode).

Hoe weet je of je een overig (niet-nauw) contact bent?

De GGD informeert contacten over een corona-infectie bij een persoon in hun omgeving.

Wat te doen wanneer je een overig (niet-nauw) contact bent?

Je leest dan de informatie voor overige (niet-nauwe) contacten. Je krijgt het advies om:

 • de hygiënemaatregelen goed in acht te blijven nemen.
 • je aan de anderhalvemetermaatregel te houden.
 • gedurende de veertien dagen na het contact extra alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona. Je blijft bij klachten thuis en laat je testen. 

Terugkeren uit een risicogebied

Reis alleen voor noodzakelijke reizen naar risicogebieden of risicolanden. Reizigers uit een risicogebied of risicoland moeten tien dagen in quarantaine. Je kunt je na vijf dagen laten testen. Meer informatie over reizen staat op deze website Nederlandwereldwijd.

Aandachtspunten

Alleen bij hoge uitzondering kun je van de quarantaine afwijken en mag je werken, bijvoorbeeld wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Dit kan alleen na overleg met je werkgever, bedrijfsarts of eventueel de GGD. Je kunt dan werken op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker (minimaal type II) draagt. Bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek draag je ook handschoenen. Je zorgt dan bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbare jongeren binnen jouw instelling.

Het advies is om zorgmedewerkers en anderen die terugkeren uit een risicogebied op (of na) de vijfde dag na terugkeer een PCR-test te laten doen.

 • Als de PCR-test positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Ook jouw huisgenoten en overige nauwe contacten gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Krijg je in deze periode klachten? Dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.  
 • Als de PCR-test negatief is, hoef je niet langer thuis te blijven.
  • Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact niet werkt. Als je werkt binnen een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je  na een negatieve test op de vijfde dag naar het werk kan. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
  • Als je in je werk geen intensief contact heb met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. 
 • Bij het ontstaan van klachten: ga in isolatie en laat je zo snel mogelijk opnieuw testen.

Bekijk hier de actuele reisadviezen per land.

Lees meer informatie van het RIVM over testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Corona-zelftest

Je kunt een zelftest in de winkel of bij een apotheek kopen. Deze coronatest kun je bij jezelf afnemen. De test is bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en geldt als aanvulling op het reguliere testbeleid. De corona-zelftest is vrij eenvoudig af te nemen. Het wattenstaafje gaat minder diep de neus in dan bij de testen bij de GGD.

Ik heb klachten. Kan ik een corona-zelftest afnemen?

Nee, de corona-zelftest is niet bedoeld voor mensen met klachten. De zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de reguliere test bij de GGD-teststraat. Wanneer je klachten hebt, maak dan een afspraak bij de GGD. Voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders kan dat via de voorrangsprocedure.

Ik zit in het bron- en contactonderzoek van de GGD, en krijg het advies me te laten testen. Kan dat met een zelftest?

Nee, de corona-zelftest is niet bedoeld om te testen als je dichtbij iemand met corona bent geweest. De zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de reguliere test bij de GGD-teststraat. Als je dicht bij iemand met corona bent geweest, krijg je informatie van de GGD.

Ik werk in de zorg. Wat betekent de zelftest voor mijn werk?

De corona-zelftest is vooralsnog niet bedoeld voor zorgmedewerkers. Als zorgmedewerker heb je voorrang bij de GGD-teststraten. 

Ik werk in het onderwijs of de kinderopvang. Wat betekent de zelftest voor mijn werk?

Een school bepaalt zelf of zij gebruikmaakt van de mogelijkheid tot zelftesten. De zelftest is vrijwillig, zowel voor medewerkers als voor leerlingen. Bij leerlingen tot en met 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders of verzorgers.

Op het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en onderwijspersoneel ook getest worden met een zelftest wanneer er een besmetting op school is. Dit wordt risicogericht testen genoemd. De zelftest kan door een leerling of medewerker bij zichzelf worden afgenomen, onder begeleiding van een medewerker die daarvoor getraind is.

Let op: dit geldt alleen voor de leerlingen die in categorie 3 in het bron- en contactonderzoek van de GGD vallen. Alle leerlingen die in categorie 2 van het bron- en contactonderzoek vallen wordt geadviseerd zich bij de GGD te laten testen.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en medewerkers die beschermd zijn tegen corona, geldt dat zij niet preventief of risicogericht een zelftest hoeven af te nemen.

Meer informatie over de zelftesten in het onderwijs vind je op de site van de Rijksoverheid en een informatiefolder voor werkgevers en scholen.

Ik heb een positieve uitslag van een corona-zelftest. Wat moet ik nu doen?

Als de zelftest een positieve uitslag aangeeft, word je geadviseerd om direct contact op te nemen met de GGD.

Lees meer over de corona-zelftest op de site van de Rijksoverheid.

Langdurige klachten

Als je corona hebt gehad kunnen klachten soms weken tot maanden aanhouden. Het gaat om klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, spierpijn en langdurig reuk- en smaakverlies. Voor iedereen die langdurige klachten door corona heeft is er ondersteuning beschikbaar via de organisatie C-support. C-support informeert, adviseert en ondersteunt op alle leefgebieden waarop corona ingrijpt.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.