Veelgestelde vragen van professionals

Er gelden geen regels meer tegen het coronavirus. Toch kun je als professional nog vragen hebben. Bijvoorbeeld als je werkt in de ambulante of residentiële jeugdhulp, dagopvang, dagbesteding of dagbehandeling. Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen van professionals.

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Heb je klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loopneus of snotneus? Volg dan de basisadviezen voor luchtweginfecties, zoals griep, verkoudheid of corona.

  • Blijf zoveel mogelijk thuis als je je ziek voelt en werk thuis als dat kan, in overleg met je werkgever.
  • Ken je mensen die ernstig ziek kunnen worden van bijvoorbeeld griep of verkoudheid? Doe dan extra voorzichtig als je klachten hebt. Moet je tijdens je werk toch in de buurt komen? Draag dan een mondneusmasker type II.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht als je binnen bent. Zet bijvoorbeeld een raam open.

Moet ik testen als ik klachten heb?

Nee, je hoeft niet te testen. Als je klachten hebt, maakt het niet uit of je corona, griep of een ander virus hebt. Want er worden nog maar weinig mensen ernstig ziek van corona. Als je klachten hebt, is het wel belangrijk om de basisadviezen te volgen die hierboven staan.

Moet je thuis blijven bij klachten?

Ben je ziek? Blijf dan thuis. Je kunt mensen om je heen besmetten als je corona, griep of een andere luchtweginfectie hebt. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ernstig ziek worden. De meest voorkomende klachten bij een luchtweginfectie zijn hoesten, niezen, keelpijn en een loopneus of snotneus. Soms heb je ook koorts, spierpijn, hoofdpijn of last van moeheid.

Waarmee moet ik rekening houden in contact met kinderen, jongeren en ouders?

Zeker nu er geen coronaregels meer zijn, is het belangrijk om met kinderen, jongeren en hun ouders te bespreken wat jullie prettig vinden in het onderlinge contact, zodat iedereen zich veilig genoeg voelt. Dit is zeker belangrijk als je werkt met een kwetsbare doelgroep.

Neem de basisadviezen als uitgangspunt en bespreek deze. Houd anderhalve meter afstand als iemand dat wil. Of misschien vind je het zelf lastig omdat je je minder veilig voelt nu er geen coronaregels meer zijn. Geef bijvoorbeeld aan dat je het fijn vindt om een extra raam open te doen tijdens een huisbezoek. Heb respect voor elkaars overwegingen en gevoel. 

Heb ik nog persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?

Voor het gebruik van persoonlijke maatregelen gelden voortaan de algemene regels rond luchtweginfecties, zoals griep en corona. Zorgmedewerkers met luchtweginfectieklachten dragen tijdens hun werk ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II om besmetting van patiënten en collega's te voorkomen. Daarnaast volgen medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.

Wat moet ik doen als ik tot de risicogroep behoor?

Sommige mensen hebben meer risico op een ernstiger beloop van een coronabesmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Lees de voorwaarden en andere aandachtspunten bij de inzet van professionals die behoren tot de risicogroep op de website van het RIVM.

Lange termijnstrategie voor kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp

Voor de kinderopvang, het onderwijs en jeugdhulp zijn er samen door de sectorpartijen plannen opgesteld over wat zij kunnen doen in verschillende situaties rondom corona in de toekomst. Uitgangspunt is dat kinderopvang, onderwijs en voorzieningen voor jeugdhulp zo lang mogelijk veilig en verantwoord kunnen openblijven. 

Bekijk de sectorplannen voor kinderopvang, primair, voortgezet en hoger onderwijs en voor de jeugdzorgsector.