Veelgestelde vragen van ouders over testen en quarantaine

Als er iemand binnen het gezin corona heeft, kan het zijn dat je veel vragen hebt. Welke gevolgen heeft een coronabesmetting voor de rest van het gezin? Wie moet hoelang in quarantaine en wanneer gaat er iemand in isolatie? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen van ouders.

Twijfel je of je in quarantaine moet? Doe dan op Rijksoverheid.nl de quarantainecheck.

Welke coronamaatregelen gelden er nu?

De coronamaatregelen zijn sinds 15 januari soepeler. Ook het mbo, het hbo en de universiteiten zijn weer open voor fysiek onderwijs. Wel dragen studenten overal en altijd een wegwerpmondkapje. Sport-, kunst- en cultuuractiviteiten zijn binnen en buiten weer mogelijk, maar zonder publiek. Lees meer op Rijksoverheid.nl. Daarnaast gelden de algemene basisregels.

Vragen over quarantaine bij kind met corona

Hoelang moet een huisgenoot in quarantaine bij een positief getest kind?

Wanneer jouw kind positief test op het coronavirus, neemt iemand van de GGD contact met je op. De GGD start een bron-en contactonderzoek om te zien met wie jouw kind in contact is geweest. Dit zijn alle huisgenoten zoals ouders, broers en zussen, maar ook andere nauwe contacten zoals klasgenoten.

In principe gaat iedereen die positief is getest in isolatie en gaan alle huisgenoten in quarantaine. Isolatie betekent: op een eigen kamer blijven en anderhalve meter afstand houden van huisgenoten en gezinsgenoten. Als de besmette huisgenoot in isolatie gaat gelden onderstaande regels:

  • Voor alle huisgenoten geldt een quarantaineperiode van tien dagen.
  • Het advies is om als huisgenoot meteen een zelftest te doen.
  • Voor het stoppen van de quarantaine kunnen alle huisgenoten zich op dag vijf laten testen bij de GGD. Als deze test negatief is, mogen huisgenoten uit quarantaine. Wel houden zij tot tien dagen na het laatste contact met het positief geteste kind afstand tot anderen en vermijden ze grote groepen en contact met kwetsbaren.
  • Wanneer huisgenoten zich niet laten testen, blijven zij tien dagen in quarantaine.
  • Wanneer huisgenoten klachten krijgen, laten zij zich testen.

Maar voor kinderen is isolatie meestal niet gewenst of niet mogelijk. Als de besmette persoon in het gezin niet in isolatie gaat, gelden andere quarantaine regels. Lees meer over de duur van deze gezinsquarantaine bij de vraag hieronder.

Let op: mensen die minder dan acht weken geleden corona hebben gehad en dit vast hebben gesteld met een test bij de GGD, hoeven zich niet te laten testen wanneer zij geen klachten hebben en hoeven ook niet in quarantaine.

Hoelang duurt gezinsquarantaine als een kind met corona niet in isolatie gaat?

Met kinderen is het vaak niet mogelijk en wenselijk om in isolatie te gaan. Als de besmette persoon in het gezin niet in isolatie kan, gaat het hele gezin in quarantaine.

De besmette persoon blijft thuis en mag pas weer naar buiten als het niet meer besmettelijk is. Een kind is niet meer besmettelijk als het na 7 dagen (dag 0 is start van de klachten) 24 uur volledig klachtenvrij is. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als het kind langer dan 7 dagen ziek is. Als het kind geen klachten had toen het werd getest en daarna ook geen klachten kreeg, dan is het kind besmettelijk tot en met 7 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.

Alle gezinsleden blijven thuis in quarantaine en laten zich testen. Als het kind niet meer besmettelijk is, blijven de gezinsleden nog 10 dagen (bovenop de 7 voorgaande dagen) thuis in quarantaine. Op dag 5 van deze 10 dagen laten zij zich testen. Als de uitslag van de test negatief is, mogen zij weer uit quarantaine.

Wanneer meerdere mensen in het gezin na elkaar corona hebben, kan dat gevolgen hebben voor de duur van de quarantaine.

Let op: Mensen die minder dan acht weken geleden corona hebben gehad en dit vastgesteld hebben met een test bij de GGD, hoeven zich niet te laten testen wanneer zij geen klachten hebben en hoeven ook niet in quarantaine.

Hoe beslis ik of mijn kind in isolatie gaat?

In principe gaat iedereen die corona heeft in isolatie en gaan alle huisgenoten in quarantaine. Isolatie betekent dat je afstand houdt van alle andere huisgenoten door niet samen in dezelfde ruimte te zijn.

Maar het is meestal niet wenselijk  dat je kind in isolatie gaat. Als ouder moet je vaak nog helpen bij de verzorging en het kind heeft ook emotionele aandacht en steun nodig. Daarbij komt kijken dat je kind misschien ook echt ziek is van het virus en je het dus niet alleen wil laten.

Je kunt er dan voor kiezen om met het hele gezin in quarantaine te gaan. Dit kan wel gevolgen hebben voor hoelang iedereen in quarantaine moet. Hier lees je meer over bij bovenstaande vraag: 'Hoelang duurt gezinsquarantaine als een kind met corona niet in isolatie gaat?'.

Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten ook we dat sociale isolatie een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van kinderen, zelfs als deze isolatie maar van korte duur is.

Lees meer over kinderen en isolatie bij een positieve coronatest

Vragen over quarantaine bij ander gezinslid met corona

Ik heb corona en blijf in contact met mijn kind. Hoelang moet mijn kind dan in quarantaine?

Hier gelden dezelfde regels als bij de vraag: 'Hoelang duurt gezinsquarantaine als een kind met corona niet in isolatie gaat?' onder Vragen over quarantaine bij kind met corona. Je gaat met het hele gezin in quarantaine en hoelang dit precies duurt voor gezinsleden die niet besmet zijn hangt af van of ze wel of niet beschermd zijn tegen corona.

Wanneer meerdere mensen in het huishouden na elkaar corona hebben, kan dat gevolgen hebben voor de duur van de quarantaine. Bespreek dan met de GGD hoelang dit precies duurt voor jullie gezin.

Ik heb corona gehad en ben (weer) klachtenvrij. Wanneer kunnen mijn kinderen weer naar school?

Dit hangt af van of jij als ouder wel of niet in isolatie bent geweest.

Wel in isolatie geweest

Wanneer je positief test op corona is het advies voor de besmette persoon om in isolatie te gaan. Voor huisgenoten, dus ook kinderen, geldt dan het advies om in quarantaine te gaan. Wanneer je in deze periode dus geen contact hebt met je kinderen doordat je in isolatie zit, gelden deze quarantaineregels voor huisgenoten:

  • Voor alle huisgenoten geldt een quarantaineperiode van tien dagen.
  • Er wordt geadviseerd om alle huisgenoten zo snel mogelijk te laten testen met een zelftest.
  • Voor het opheffen van de quarantaine kunnen alle huisgenoten zich op dag vijf laten testen bij de GGD. Indien deze negatief is, mogen de huisgenoten uit quarantaine. Wel houden ze nog tot tien dagen na het laatste contact met de besmette ouder afstand tot anderen en vermijden ze groepen en contact met kwetsbaren.
  • Wanneer huisgenoten zich niet laten testen, blijven zij tien dagen in quarantaine.
  • Wanneer huisgenoten klachten ontwikkelen, laat zij zich testen.

Je kinderen mogen dus weer naar school wanneer ze zich op dag vijf hebben laten testen en de uitslag negatief is of wanneer ze tien dagen in quarantaine zijn geweest en klachtenvrij zijn.

Niet in isolatie geweest

Wanneer je niet in isolatie gaat, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor de kinderen, kun je ervoor kiezen om met het hele huishouden in quarantaine te gaan. Hier gelden dezelfde regels als bij de vraag: 'Hoelang duurt gezinsquarantaine als een kind met corona niet in isolatie gaat?' onder Vragen over quarantaine bij kind met corona.

Moeten we als gezin langer in quarantaine als meerdere gezinsleden achter elkaar corona hebben?

Wanneer meerdere mensen in het huishouden na elkaar corona hebben, kan dat gevolgen hebben voor de duur van de quarantaine. Bespreek met de GGD hoelang dit precies duurt voor jullie gezin.

Wanneer een gezinslid positief test, moeten wij als gezin in quarantaine. Vervalt het advies van tien dagen quarantaine bij een negatieve testuitslag?

Ja, wanneer je op dag vijf test en jullie testen allen negatief, dan vervalt de quarantaine voor de huisgenoten. De GGD bespreekt dit met jullie.

Maar dit geldt alleen wanneer de rest van de huisgenoten geen contact hebben met het besmette gezinslid. Wanneer het besmette gezinslid niet in isolatie kan omdat het bijvoorbeeld een heel jong kind is, lees dan meer bij de vraag: 'Hoelang duurt gezinsquarantaine als een kind met corona niet in isolatie gaat?' onder Vragen over quarantaine bij kind met corona.

Vragen over corona in de opvang of klas

Mijn kind is op school of de opvang in contact geweest met een kind met corona.  Moet mijn kind nu in quarantaine?  En wat betekent dit voor de andere kinderen op de opvang of in de klas?

Nee, bij één of twee besmettingen in de klas of in de groep kunnen kinderen tot 13 jaar naar school of opvang blijven komen.

Wanneer er drie of meer kinderen of medewerkers in een groep of klas corona hebben in één week, dan spreekt de GGD van een uitbraak. Er wordt dan uitbraakonderzoek gedaan door de GGD, en de GGD kan in dat geval adviseren dat de gehele groep of klas in quarantaine gaat.

Is je kind ook in de privésfeer in contact geweest met een besmet persoon, bijvoorbeeld met spelen of logeren? Dan geldt een quarantaineadvies. Je kind blijft tien dagen in quarantaine. Op dag vijf na het laatste contact met de besmette persoon, kun je je kind laten testen bij de GGD. Als de uitslag van de test negatief is, mag je kind uit quarantaine.

Lees voor kinderen vanaf 13 jaar Testen en thuisblijven van jongeren.

Vragen over niet testen

Hoelang moet een kind van 0-12 jaar in quarantaine wanneer het zich niet laat testen?

Wanneer een kind klachten heeft, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, maar zich niet laat testen, mag het kind pas weer naar de opvang of school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na zeven dagen weer naar de opvang of school. Houdt je kind ernstige klachten? Neem dan contact op met de huisarts.

Let op: Wanneer er een quarantaineadvies is, bijvoorbeeld omdat een gezinslid besmet is met corona, volg je de quarantaineregels

Lees ook

Alle pagina's voor ouders over het coronavirus

Naar het overzicht