School en werk

Iedere gemeente heeft jongeren in een kwetsbare positie. De positie van veel jongeren wordt nog kwetsbaarder door corona. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die door hun indicatie of verstandelijke beperking moeite hebben zich aan te passen aan deze tijd. Jongeren die door het verliezen van hun bijbaan hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Of jongeren die in een sociaal isolement geraken.

Breng en houd jongeren die extra aandacht nodig hebben in beeld. Bijvoorbeeld jongeren in het speciaal onderwijs en anderstaligen. Doe dit samen met onderwijsinstanties, RMC, jongerenwerk en jeugdhulp. Samen versterk je de basis effectiever op meerdere leefdomeinen. Bekijk de tips voor iedere jongere in beeld

Omdat veel jongeren hun (bij)baan kwijt zijn geraakt in deze coronatijd, heeft het kabinet een ruim steunpakket opgezet: het Sociaal pakket. Dit biedt hulp bij baanverlies, (om)scholing en probeert jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Lees op deze pagina van de rijksoverheid meer over deze maatregelen. 

  • Voor informatie over scholen tijdens de lockdown kun je informatie vinden op de websites van de PO-raad (basisonderwijs), de VO-raad (voortgezet onderwijs) en Lecso (speciaal onderwijs). Of neem contact op met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in uw regio.
  • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzorgt en monitort het aantal leerwerkplekken en stageplaatsen in Nederland. Op deze pagina hebben zij cijfers beschikbaar van het aantal stageplaatsen per sector per regio.
  • Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren en RMC heeft een handreiking opgesteld. Die maakt het voor leerplichtambtenaren makkelijker om in contact te komen met jongeren.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.