Samen zoeken naar balans bij nieuwe coronamaatregelen

Fysieke veiligheid op de korte termijn in combinatie met gezonde ontwikkeling op de lange termijn, dát is het evenwicht waar gemeenten, professionals en ouders samen met kinderen en jongeren naar moeten zoeken. Want nieuwe coronamaatregelen mogen niet ten koste gaan van kinderen en jongeren.

Lessen uit de coronamaatregelen

Tijdens de eerste coronagolf zijn kinderen en jongeren hard geraakt door de maatregelen. Vooral het gedwongen thuiszitten en het verbod op fysieke sociale contacten buitenshuis botste met hun natuurlijke ontwikkelingsbehoeften. De maatregelen maakten het voor ouders en andere opvoeders zoals leerkrachten en hulpverleners moeilijk om hun pedagogische verantwoordelijkheid te nemen.

Deze lessen, die ook te lezen zijn in het artikel Jeugd aan het roer, moeten meewegen bij beslissingen over nieuwe coronamaatregelen. Zodat fysieke veiligheid voor iedereen op de korte termijn beter te combineren is met een gezonde ontwikkeling van de jeugd op de langere termijn. Daarvoor zien we de volgende mogelijkheden.

Ouders/opvoeders

Ouders en andere opvoeders kunnen:

 • Met kinderen en jongeren bespreken hoe zij nieuwe coronamaatregelen opvatten en ervaren en hoe zij denken er het beste mee om te gaan.
  Lees ook: Opvoeden? Blijf erover praten en Steun aan ouders van jongeren in coronatijd
 • Samen met kinderen en jongeren zoeken naar praktische oplossingen om sociale behoeften te vervullen én besmetting te voorkomen.
  Lees ook: Praten met kinderen
 • Over twijfels, vragen of zorgen contact zoeken met professionals op school, opvang, bij clubs of in de zorg en samen oplossingen bedenken.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen:

Professionals

Professionals kunnen:

 • Onderzoeken welk kind en welke jongere naast zijn ouders/opvoeders minstens één vaste, vertrouwde contactpersoon nodig heeft. Deze persoon denkt mee over de behoeften van het kind of de jongere rond kinderopvang, school, sport, vrije tijd en zorg en kan bij maatregelen passende afwegingen maken.
 • Zoveel mogelijk fysieke contactmomenten met kinderen en jongeren verzorgen, naast digitale communicatievormen.
 • Met collega’s bespreken hoe zij het werk met de jeugd samen zolang en goed mogelijk vol kunnen houden en zelf fit en gezond kunnen blijven.

Gemeenten

Gemeenten kunnen:

 • In gesprek met de jeugd, om hen mee te laten beslissen over maatregelen die hen aangaan en daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Bijvoorbeeld door overleg met plaatselijke jeugdorganisaties, studie- en studentenverenigingen en het aanstellen van ambassadeurs uit hun gelederen die de maatregelen in eigen kring kunnen uitleggen.
 • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, die maken dat kinderen en jongeren elkaar in georganiseerd verband kunnen blijven zien. Bijvoorbeeld tijdens sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding.
 • Overleggen met de jeugd over hun behoeften en ideeën en organisaties de (financiële) mogelijkheid bieden om extra veld- of zaalruimte te huren of leegstaande gebouwen te gebruiken om hun activiteiten coronaproof uit te voeren.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.