Professionals in het jongerenwerk

Jongerenwerkers kunnen ook nu activiteiten organiseren voor jongeren. Maar hoe blijf je ook in deze tijd als jongerenwerker in contact met jongeren? En hoe organiseer je je werk met de maatregelen?

Jongerenwerk gaat zoveel mogelijk door

De basisregels blijven belangrijk. Als jongerenwerker speel je een rol in het naleven hiervan. Laat het goede voorbeeld zien aan de jongeren. Was je handen, houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Ook al ben je volledig gevaccineerd. Alle informatie over geldende maatregelen vind je op de pagina algemene informatie voor professionals.

Zoveel mogelijk thuiswerken of drukte vermijden is voor jou als jongerenwerker niet altijd mogelijk. Er gelden dan ook verschillende uitzonderingen voor jongerenwerkers op de algemene maatregelen. Net als voor professionals in de jeugdhulp het geval is. Hieronder vind je een overzicht van de algemene maatregelen en uitzonderingen die voor jou als jongerenwerker van toepassing zijn in diverse situaties.  

Activiteiten in de binnenruimte

 • Stem activiteiten in publieke binnenruimten af met de gemeente om misverstanden te voorkomen. Blijf daarnaast je gezond verstand gebruiken. Is de ruimte groot genoeg voor het aantal deelnemers? Wat vraagt de situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar bewaren?
 • Publiek toegankelijke binnenruimten, zoals buurt- en dorpshuizen en wijkcentra, zijn onder enkele voorwaarden weer volledig geopend. De basisregels zijn hier van toepassing en iedereen houdt anderhalve meter afstand. Is er sprake van een locatie waar iedereen een vaste zitplaats heeft en er geen doorstroom plaatsvindt? Dan mag 100 procent van de capaciteit op anderhalve meter afstand worden benut. Als er sprake is van een doorstroomlocatie, geldt er een maximum van 1 jongere per 5 vierkante meter. Ook hierbij geldt de maatregel van de anderhalve meter afstand.
 • Naast publiek toegankelijke binnenruimten zijn ook culturele- en binnensportlocaties geopend. Jongerenwerkers kunnen dus ook culturele- of sportactiviteiten in de binnenruimte organiseren. De locaties mogen voor de activiteit de volledige capaciteit waarbij het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden gebruiken. Tijdens het beoefenen van de culturele- of sportactiviteit hoeft er geen anderhalve meter afstand te worden gehouden als dit voor de beoefening nodig is. Let op: Registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Lees op de website van Rijksoverheid alle regels rond sporten en kunst en culturele activiteiten.
 • Zorg dat de ruimte voldoende geventileerd is.
 • Het is belangrijk dat de deelnemende jongeren goed op de hoogte zijn van de regels die gelden bij de activiteit. Communiceer dit op een duidelijke, overzichtelijke manier. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een flyer te maken met de belangrijkste regels die je voor de activiteit hanteert. Denk bijvoorbeeld aan:
  • de gezondheidscheck.
  • het achterlaten van contactgegevens.
  • het desinfecteren van de handen bij binnenkomst.
  • het gebruik van mondkapjes als je je verplaatst binnen de ruimte.

Activiteiten in de buitenruimte

 • Er geldt geen maximale groepsgrootte meer. Tegelijkertijd zien we nog steeds een groot aantal besmettingen. Gebruik hierbij je gezonde verstand en maak een zorgvuldige afweging. Wat is nodig in deze situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar en andere mensen bewaren?
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling in principe geen afstand van elkaar te houden. Het is verstandig om samen met collega's af te wegen wat jullie afspreken over onderlinge afstand tussen jongeren onder de 18 jaar. Jongeren van 13 jaar en ouder houden anderhalve meter afstand van volwassenen.
 • Sportactiviteiten mogen weer doorgaan. Locaties mogen de volledige capaciteit gebruiken waarbij het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Hierbij gelden de basismaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, en is een gezondheidscheck en registratie verplicht. Sporters hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als dit nodig is voor het beoefenen van de sport.  
 • In navolging op de Winter Games worden tussen de mei- en herfstvakantie de Summer Games georganiseerd. Het is ook voor jongerenwerkers mogelijk om een projectaanvraag te doen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Summer Games.

Online jongerenwerk

Fysiek afspreken met een jongere kan. Soms is online contact en ondersteuning van jongeren ook passend. Voor tips over online ondersteuning en zorg kun je de pagina Online zorg op afstand raadplegen.

Jongeren zijn continu online. Het is belangrijk hierover met hen in gesprek te blijven. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken over coronanieuws en fake news. Naast straatwerk kun je ook contact houden met jongeren door actief aanwezig te blijven in hun online leefwereld. 

Tips

In samenwerking met Stichting JOZ maakte het Nederlands Jeugdinstituut in 2019 een handreiking online jongerenwerk. Een aantal tips die daarin staan genoemd:

 • Zorg voor een herkenbaar en betrouwbaar profiel, zodat gebruikers in één oogopslag zien dat jij een jongerenwerker bent. Laat bijvoorbeeld de organisatie zien waar je voor werkt.
 • Wees je bewust van de vuistregel: doe online (niet) wat je offline ook (niet) zou doen.
 • Integreer sociale media in je werk: zorg dat het onderdeel is van je dagelijkse routine. Stel jezelf constant de vraag: Kan ik bij deze werkzaamheden sociale media inzetten?
 • Zorg dat je niet alleen 'haalt', maar ook 'brengt'. Op het moment dat hierin geen balans is, haken jongeren af. Daarnaast loop je het risico dat jongeren het gevoel krijgen dat je alleen online bent om hen in de gaten te houden.

Meer informatie

Er zijn verschillende publicaties die je kunnen helpen bij online jongerenwerk:

Belangrijke onderwerpen om met jongeren te bespreken

Het coronavirus heeft een grote invloed op het leven van jongeren. Het is dan ook belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om hierover in gesprek te gaan, bijvoorbeeld met jou als jongerenwerker. Hieronder een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om met jongeren te bespreken.

Vragen, zorgen en frustraties van jongeren

De beleving van de coronasituatie en het gebrek aan structuur leiden tot frustratie en verveling onder jongeren. In sommige steden heeft dit in het afgelopen jaar onder meer bijgedragen aan het ontstaan van rellen. Probeer deze signalen zo snel mogelijk te herkennen door met de jongeren in gesprek te blijven en samen te werken met partners binnen de wijk. Voorkom zo escalatie.

Fysieke en mentale gezondheid

De impact van de coronamaatregelen op het welzijn van veel jongeren is groot. Er zijn bijvoorbeeld signalen over toenames in het aantal suïcidepogingengevoelens van eenzaamheid en acute meldingen bij Veilig Thuis. Het is daarom van belang om continu in gesprek te blijven met jongeren over hun fysieke en mentale gezondheid en daarmee de impact op de korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Moedig jongeren aan om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Hou daarbij echter ook aandacht voor het belang van het naleven van de basisregels. Trek op tijd aan de bel bij zorgelijke signalen en benut daarin ook de mogelijkheden voor samenwerking met partners. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ook goed voor jouw eigen gezondheid en welzijn te zorgen.

Ben je benieuwd naar de onderzoeken naar de gevolgen van het coronavirus voor kinderen, jongeren en gezinnen? Op de pagina Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen vind je per thema korte samenvattingen. Ben je vooral op zoek naar de cijfers over de gevolgen van het coronavirus, zie dan ook de pagina Coronavirus: opgroeien en opvoeden.

Betrouwbare informatie voor jongeren

Vaccinatie

Heb ook extra aandacht voor vragen die jongeren kunnen hebben over vaccinaties. Kijk eens op de pagina voor jongeren en jongvolwassenen Over het vaccin. Je kunt jongeren naar deze pagina verwijzen of samen het antwoord op hun vragen opzoeken.

Testen

Bespreek de noodzaak om je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten. Er zijn signalen dat jongeren dit niet doen, of hier te lang mee wachten. De test is gratis. Lees meer over de coronatest bij de vragen en antwoorden voor jongeren.

Bron- en contactonderzoek van de GGD

Er zijn signalen dat jongeren elkaar willen 'beschermen' en elkaars naam en contactgegevens niet aan de GGD willen doorgeven. Ga in gesprek met jongeren en benadruk dat dit onderzoek niet is om ze te 'straffen', maar geef aan dat dit belangrijk is om het coronavirus onder controle te houden. Lees meer over bron- en contactonderzoek in deze vraag en antwoord voor jongeren.

CoronaMelder

Bespreek met jongeren wat voor redenen zij hebben om de app wel of niet te gebruiken. Kijk eventueel samen naar het antwoord voor jongeren op de vraag Moet ik de CoronaMelder downloaden?, of naar de filmpjes van het NJR die op die pagina staan.

Tips voor het organiseren van activiteiten

Tip 1 – Betrek jongeren bij activiteiten

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren zich weinig gehoord voelen in de coronatijd. In verschillende onderzoeken werd het beperkte gevoel van betrokkenheid ook bevestigd. Jongeren geven daarentegen juist aan graag betrokken te willen worden en ook hun stem te willen laten horen. Als jongerenwerker kun je hier een belangrijke rol in vervullen. Bijvoorbeeld door jongeren te betrekken bij het organiseren van activiteiten of andere mogelijkheden om hun stem te laten horen.   

Tip 2 – Gebruik extra financiering

Daarnaast zijn er voor jongerenwerkers ook mogelijkheden om extra financiering te krijgen voor activiteiten, zoals de Wintergames. In navolging op de Wintergames vinden vanaf de meivakantie de Summer Games plaats. Zie voor meer informatie de website van Summer Games en het nieuwsbericht van Sociaal Werk Nederland

Tip 3 – Bereid activiteiten goed voor

Het NJi heeft een aantal concrete tips en bouwstenen gebundeld om rekening mee te houden bij het organiseren van activiteiten.

Op de jongerenwerkpagina op 1sociaaldomein.nl worden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld over het organiseren van 'coronaproof activiteiten'. Je kunt ook vragen stellen op de website. Bekijk ook het Coronavirus platform van Sociaal Werk Nederland.

Zorgen om veiligheid van kinderen en jongeren

Op de pagina Kwetsbaarheid vanwege zorgen over veiligheid kun je vinden wat je kunt doen als jij je als professional zorgen maakt om de veiligheid van een kind of jongere. 

lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.