Professionals in de zorg voor kinderen met een chronische ziekte of (verstandelijke) beperking

Op deze pagina beschrijven we vragen en antwoorden op een aantal thema's die spelen in de zorg voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of (verstandelijke) beperking.

Vaccineren, testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor een aantal onderwerpen die grote groepen professionals aangaan hebben we aparte pagina’s gemaakt. Hieronder vind je de links naar die pagina’s:

De residentiële of ambulante setting en vervoer

Specifieke informatie voor het werken in een ambulante of residentiële setting vind je op de onderstaande pagina’s.

Taxivervoer naar dagbesteding of school gaat door zoals vóór corona. Het enige verschil is een mondkapjesplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar. Lees het volledige vervoersprotocol op de website van KNV.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

Je hoeft op veel plekken geen mondkapje meer te dragen. Waar de anderhalve meter afstand echt niet kan worden gehandhaafd, blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het openbaar vervoer en op aangewezen plekken rond het openbaar vervoer, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen en in het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht gelden.

De mondkapjesplicht vervalt ook bij contactberoepen. Daar geldt wel dat er een checkgesprek moet plaatsvinden.

Mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven dat niet. Het kan gaan om zowel zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders;
 • Mensen en hun begeleiders die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Iemand moet zelf aantonen of hij of zij onder een uitzondering valt. Op de website van de Rijksoverheid staat hier meer informatie over.

Hoe ga ik om met angst over corona bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking?

Kinderen en jongeren kunnen door de coronamaatregelen meer gespannen en angstig zijn. Algemene informatie over omgaan met angst vind je op de pagina Praten over het corona met kinderen en jongeren. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zijn er diverse organisaties die praktische tips geven om hiermee om te gaan.

Poli+ geeft tips aan behandelaars en begeleiders van mensen met psychische klachten, zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking tijdens de corona-periode.

 • Poli+ geeft ook tips voor het omgaan met de psychologische effecten bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme.
 • Hoe ga je er als school of professional mee om wanneer kinderen niet naar school gaan vanwege angst voor corona? Het NJi, de PO-raad, Lecso, Ingrado, Iederin, Ouders en Onderwijs hebben hierover afgestemd. Dat leverde dit document op.
 • 's Heeren Loo heeft een Piekerkaart gemaakt die cliënten helpt bij het omgaan met het coronavirus.
 • De Academische Werkplaatsen hebben een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van leven in kaart te brengen in de coronaperiode. Het is een middel om in gesprek te komen met de cliënt en informatie te krijgen over hoe een cliënt zijn leven nu ervaart.
 • Algemene informatie over corona voor met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op Corona.steffie.nl worden veel voorkomende zaken rondom corona in beeld, geluid en tekst uitgelegd.
 • Het Centrum voor Consultatie en Expertise heeft een filmpje gemaakt met tips hoe om te gaan met anderhalve meter afstand houden.

Zorgprofessionals dragen nu soms beschermende kleding. Dat kan voor zowel kinderen als volwassenen met een beperking beangstigend zijn. Het kan leiden tot het ontstaan of verergeren van probleemgedrag. Lees meer over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bekijk ook de video over beschermende kleding en probleemgedrag in de gehandicaptenzorg.

Wat kan ik doen als ouders van kinderen in mijn werk erg angstig zijn voor besmetting?

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met ouders. Heb begrip voor hun angst en luister naar hun verhaal. Wanneer er bij gezinsleden onderliggende medische aandoeningen zijn, kan er sprake zijn van een reële angst. Soms is er sprake van irreële angst. Kijk samen met de ouder wie of wat kan helpen om die angsten te verkleinen of weg te nemen.

Bij ouders kan er bezorgdheid zijn dat hun kind door onderliggende medische problemen ernstig ziek kan worden van corona. Werk dan volgens het handelingskader dat rondom dit onderwerp is opgesteld door de samenwerkende partijen.

Hoe kan ik ouders verwijzen naar goede informatie?

Bronnen voor informatie of om naar te verwijzen:

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.