Professionals in de kinderopvang

Op deze pagina lees je wat corona betekent voor je werk als professional in een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of als gastouder.

Algemene informatie

Vanwege het aantal coronabesmettingen worden maatregelen weer aangescherpt. Uiteraard houdt iedereen zich aan de basisregels: anderhalve meter afstand, handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten.

Het RIVM heeft haar adviezen aangepast. Er zijn veranderingen in:

  • de handreiking neusverkouden kinderen 
  • de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen

Daarom is er een nieuwe versie van het Protocol Kinderopvang & corona. De wijzigingen hebben invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Mag een verkouden kind naar de dagopvang of de bso? De regels daarvoor zijn versoepeld en verwerkt in een nieuwe versie van de Beslisboom: thuisblijven of niet. De beslisboom geldt nu voor alle kinderen van 0 tot en met groep 8 van de basisschool en is samen met o.a. het RIVM opgesteld. 
  • Als een kind binnen de afgelopen zes maanden een bevestigde coronabesmetting heeft gehad wordt het als immuun beschouwd.  
  • Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd gelden een aantal uitzonderingen op de regels voor thuisblijven en testen.
  • Wat moet je doen als je terug komt van vakantie in het buitenland? Welke regels gelden dan voor kinderen en welke voor volwassenen? De Rijksoverheid heeft een Quarantaine Reischeck. Hierop kunnen mensen na thuiskomst uit het buitenland lezen welke adviezen- of plichten gelden wat betreft quarantaine.  

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft op haar website een versie van het Protocol Kinderopvang en corona staan waarin is aangegeven welke delen van het protocol zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie. 

Blijf alert op klachten

Blijf alert op verkoudheden en klachten en maak gebruik van de mogelijkheid je te laten testen. Dat geldt voor kinderen, professionals en ouders.  

Het helpt dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, maar nog steeds worden mensen ziek. Minder snel en minder ernstig in de meeste gevallen, maar het virus blijft daardoor in omloop. Blijf dus alert, ook op je eigen gezondheid.

Contact met ouders

Goed contact met de ouders blijft belangrijk. Communiceer over coronamaatregelen en herhaal regelmatig de afspraken die hiervoor gelden op de locatie. Deel de link van de nieuwe Beslisboom: thuisblijven of niet?. De beslisboom is ook handig en helpend voor ouders als hun kind verkouden is. Let op: gebruik de nieuwe link voor de geactualiseerde beslisboom. Deel de Quarantaine Reischeck zodat ouders als ze terug zijn van vakantie deze kunnen raadplegen.

De basismaatregelen blijven van kracht. Maak afspraken met ouders over de manier waarop jullie de contactmomenten invulling geven. 

Tip 1: Organiseer contactmomenten met de ouders

Besteed tijd en aandacht aan het praten met ouders over hun kind en hoe het gaat. Zet de afspraken die je hierover maakte met ouders en collega’s tijdens de afgelopen coronamaanden voort. Het zorgt voor duidelijkheid. Zowel in het contact met de ouders als met je collega’s. Leg uit waarom regelmatig contact met ouders belangrijk blijft voor jullie als pedagogisch professionals.

Tip 2: Wees beschikbaar voor vragen over het kind

Voor veel ouders ben je een laagdrempelige vraagbaak. Probeer beschikbaar te zijn voor ouders met opvoedvragen. Misschien hebben ouders vragen over dagritme of maken ze zich zorgen over nieuw gedrag. Het kan ouders helpen om daar met een vertrouwde pedagogisch medewerker over te praten en tips te krijgen. Of misschien willen ouders horen hoe jullie opvoedkwesties aanpakken op de groep.

Tip 3: Hoe gaat het met de ouder(s)?

Soms hebben ouders het moeilijk. Ze hebben bijvoorbeeld stress over hun werk of er zijn geen vrije dagen meer over omdat die opgingen aan corona en quarantaine. Heb je daar signalen over of merk je iets? Vraag dan eens aan een ouder hoe het met hem of haar gaat. Die betrokkenheid wordt ongetwijfeld gewaardeerd. En zeker bij jonge kinderen geldt: het welbevinden van een kind beweegt mee met de stemming van de ouders.

Kinderen in kwetsbare situaties

Helaas is niet voor alle kinderen en gezinnen een veilige en stabiele thuissituatie vanzelfsprekend. De lange coronaperiode heeft daar vaak geen goed aan gedaan. Voor die kinderen en gezinnen is het alledaagse leven altijd al pittig. Bij anderen is de rek er simpelweg uit.

Rust en aandacht

Voor kinderen uit gezinnen met een moeilijke thuissituatie is de opvang extra belangrijk. Professionals in de kinderopvang hebben voor die kinderen een extra belangrijke rol. Kinderopvang is voor hen een rustpunt en oplaadstation. Tegelijkertijd biedt het hen een basis om zich te ontwikkelen.

Vinger aan de pols

Door contact te houden met kinderen en hun gezinnen kun je een vinger aan de pols houden. Krijgen kinderen wat ze nodig hebben aan rust en steun? Besteed daar aandacht aan in je team: wat doe je als het niet goed gaat met een kind en er zorgen zijn? Is iedereen op de hoogte van afspraken? Zijn er contactgegevens van nabije familieleden of hulpinstanties? Hoe ondersteun je elkaar als collega's hierbij?

Blijf alert

Blijf alert op 'onzichtbaarheid', zorgelijke signalen en luister naar je 'niet pluis'-gevoel. Houd contact en investeer in de vertrouwensband met de kinderen en het gezin. Werk samen met school, het wijkteam, kinderwerk, hulpverleningsinstellingen. Gemeenten en betrokken partijen bepalen op grond van gemeentelijke procedures welk kind maatwerk nodig heeft. Lees meer over wat je kunt doen als je je zorgen maakt

Lees meer over wat je kunt doen als je je zorgen maakt op de pagina Kwetsbaarheid vanwege zorgen over veiligheid.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.