Praten met kinderen en jongeren

Hoe praat jij met kinderen en jongeren over het coronavirus? Het aantal besmettingen lijkt gelukkig weer af te nemen. Maar we hebben nog steeds te maken met maatregelen. Voor kinderen en jongeren duurt het lang. Omgaan met deze onzekerheid kan zwaar vallen. Sommige kinderen en jongeren raken gefrustreerd omdat sommige maatregelen hun vrijheid in doen en laten beperken. Andere kinderen en jongeren kunnen angstig zijn. Het is belangrijk om vragen te stellen en te luisteren. Op deze pagina vind je tips.

Tips 

  • Wees zo transparant mogelijk over wat wel en niet mogelijk is en waarom. Misschien kan de informatie voor kinderen en jongeren je hierbij helpen. 
  • Soms hebben kinderen en jongeren een zetje nodig om te bedenken wat nog wél kan. Daag hen uit om nieuwe dingen te ontdekken die nog wel kunnen.
  • Toon begrip voor gevoelens wanneer kinderen of jongeren gefrustreerd zijn, bijvoorbeeld omdat het lastig vol te houden is. Luister naar ze en stel neutrale vragen.
  • Ook bij angst is het belangrijk om vragen te stellen en te luisteren. Wees tegenover kinderen en jongeren eerlijk over het coronavirus, zonder hen bang te maken. Vaak wordt hun angst dan weer hanteerbaar.
  • Kinderen of jongeren kunnen de overheid wantrouwen of misschien geloven in complottheorieën. Samen met jongeren kun je informatie nakijken over hoe om te gaan met (nep)nieuws of complottheorieën. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het gevoel van eigen regie.
  • Overleg met de jongere of je zijn of haar ouders mag informeren over de gevoelens van angst en frustratie en het gesprek wat je met hem of haar hebt gehad. Licht de ouders van een kind in over het gesprek wat je met hun kind hebt gehad. Ouders kunnen op hun beurt het kind geruststellen. Eventueel kan je ze verwijzen naar de pagina met gesprekstips voor ouders.
  • In de handreiking Praten met kinderen over corona van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan handzame tips.
  • Trajectum ontwikkelde hulpkaarten die handvatten bieden om in een goed gesprek tot de kern te komen. De hulpkaarten kunnen kinderen en jongeren helpen bij het praten over hun onderliggende onzekerheid en angst.

Veerkracht: 'Soms willen we misschien te veel zorgen'

In juli 2020 keken we in een podcast met zorgmanager Madeleine Theunissen terug op de gevolgen van de lockdown voor de jongeren en kinderen die bij Entrea Lindenhout residentieel worden opgevangen. Een aantal van hen besloot om uiteenlopende reden niet terug te gaan naar de instelling maar thuis te blijven. 'Dat bleek veel beter te gaan dan we van tevoren gedacht hadden. Twee jongeren konden zelfs versneld terug naar huis. Voor ons is dat een teken dat we soms misschien te veel willen zorgen en meer moeten sturen op terug naar huis gaan.'

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.