Pleegzorg en gezinshuizen

Het is voor een kind belangrijk om contact met ouders of andere voor hem of haar belangrijke personen te hebben. Pleegkinderen en kinderen in een gezinshuis hebben recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Wat is er op dit moment het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen?

Mijn kind woont in een pleeggezin

Kunnen we bij elkaar op bezoek komen?

Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Om die reden zullen de structurele afspraken over bezoek gewoon doorgaan.

Natuurlijk is het hierbij belangrijk om van te voren afspraken te maken met het pleeggezin en eventueel met de pleegzorgbegeleider over jullie gezondheid. Maak met elkaar je een planning, zodat het niet te druk wordt in huis en er genoeg ruimte is voor de bezoekers ouder dan 18 jaar om afstand te houden.

Het bezoek met kinderen onder de 13 jaar met verkoudheidsklachten, zonder koorts, kan gewoon doorgaan. Zijn de kinderen ouder, of hebben andere betrokkenen verkoudheidsklachten, maar minder dan 38 graden koorts? Dan kan het bezoek, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Misschien is het verstandig om elkaar in een aparte ruimte ontmoeten of kun je beter buiten afspreken en gaan wandelen.

De afspraken over bezoek staan op deze pagina in een overzichtelijk rijtje onder elkaar.  

Ziek wat dan?

Ben jij ziek (hoesten, keelpijn, een neusverkoudheid of loopneus of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten) of is je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden ziek? Laat je dan testen. Bezoek is in principe niet mogelijk. Het dringende advies is pas weer naar buiten te gaan wanneer je een negatieve uitslag op je test hebt. Houd tussentijds op een andere manier contact, bijvoorbeeld via WhatsApp of videobellen. Lees meer op de pagina Vragen over het testbeleid.

Soms kan er een situatie zijn dat het voor het welzijn van jouw kind essentieel is om elkaar toch face-to-face te ontmoeten, ook al heeft een betrokkene klachten. Hierover wordt samen besloten en dit wordt goed voorbereid. De pleegzorgbegeleider of gezinsvoogd zal dit met je bespreken.

Moet ik anderhalve meter afstand houden tot mijn kind? 

Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Is jouw kind 13 jaar of ouder, dan kun je met pleegouders of andere betrokkenen afspreken dat jouw kind onderdeel is van jouw huishouden, zodat jullie je binnenshuis niet hoeven te houden aan de anderhalve meter afstand. Buitenshuis geldt die regel wel, omdat jullie officieel geen huishouden met elkaar vormen.

Wanneer behoort een kind tot de risicogroep?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een corona infectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. 

Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder behoren tot een groep met een verhoogde kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. Meer informatie over deze risicogroepen vind je op de website van het RIVM

Weekendpleeggezin

Voor weekendpleeggezinnen gelden dezelfde adviezen als voor pleeggezinnen.

Bekijk een fragment van EenVandaag over social distancing

Mijn kind woont in een gezinshuis

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Het contact tussen ouders en kinderen is erg belangrijk. Bespreek met elkaar de wensen en de mogelijkheden van zowel het kind, de ouders als de gezinshuisouders. De afspraken voor bezoek voor pleeggezinnen en gezinshuizen zijn hetzelfde. De afspraken over bezoek staan op deze pagina in een overzichtelijk rijtje onder elkaar. 

Samen in de auto?

Samen in de auto reizen mag, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort of als je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven. Voor kinderen/jongeren van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Thuis logeren?

Kinderen en jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen, mogen een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen. Tenminste, als logeren ook een onderdeel was van de oorspronkelijke afspraken tijdens omgang en bezoek.

Overleg met kind, ouders, pleegouders of gezinshuisouders wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld rekening met de aanwezigheid van personen die tot de risicogroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van het coronavirus. Maak vooraf duidelijke afspraken. Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden. Dit blijft maatwerk.

Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus, dan is dat geen probleem. Kinderen van 12 jaar of jonger hoeven geen afstand te houden. Kinderen vanaf 13 jaar houden afstand ten opzichte van volwassenen.

Als het kind 13 jaar of ouder is, kun je samen met de pleeg- of gezinshuisouders voor kiezen dat het kind zowel met het pleeggezin of gezinshuis als het gezin thuis een huishouden vormt. Als je daar samen toe besluit, dan hoeft het kind geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere volwassenen in huis. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 13 jaar op een eigen kamer slapen en anderhalve meter afstand houden van volwassenen.

Alternatieven voor bezoek en omgang

Voor meer informatie over de afweging of bezoek wel of niet mogelijk is, lees de pagina Omgang en bezoek in specifieke situaties

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.