Onderzoek naar corona en functioneren jeugdprofessionals

Professionals en organisaties in het jeugdveld zijn creatief en veerkrachtig. Het doel is constant geweest om de ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en opvoeders voort te zetten.

Resultaten samengevat

Draagkracht minder

Er zijn signalen dat de draagkracht onder personeel minder werd tijdens de coronacrisis. Dat komt onder meer door de duur van de crisis, de zorgtaken thuis en het grote verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Ook ontstond er een hoge werkdruk door het oplopende ziekteverzuim van personeel. Veel docenten geven ook aan dat hun baan zwaarder is geworden tijdens de coronacrisis.

Gemis face-to-face contact

Aan het begin van de coronacrisis werd ondersteuning of hulp anders vormgegeven. Dat gebeurde vooral via beeldbellen. Met name professionals en gezinnen die te maken hadden met zorgen over veiligheid van kinderen en jongeren misten het face-to-face contact. Ook in het onderwijs was het lastig om online contact te krijgen met leerlingen en ze te motiveren. Digitaal contact blijkt prima te werken voor functionele contact zoals een korte update of een afspraak maken, maar niet voor gesprekken waarbij interactie belangrijk is. Professionals wisten zich de competenties die nodig zijn voor goed digitaal contact wel snel eigen te maken.

Weinig onderzoek beschikbaar

Er is nog weinig onderzoek beschikbaar over het functioneren van jeugdprofessionals. De onderzoeken die er zijn richten zich vaak alleen op het professionals in het onderwijs en de jeugdzorg.

Overzicht onderzoeken

Gepubliceerd wetenschappelijk artikel of preprint

25 januari 2022 - Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit
Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmijding en preventie tijdens en na COVID-19

Onderzoek volgens wetenschappelijke methodiek

18 maart 2022 - Universiteit Leiden
Gevolgen van COVID-19 voor de rechtspraak en kwetsbare
rechtzoekenden: een onderzoek naar maatregelen en de positie van
rechtzoekenden binnen het straf-, civiele jeugdbeschermings-, en
vreemdelingenrecht

12 oktober 2021 – Inspectie van het Onderwijs
Onderzoeken naar de effecten van de coronacrisis op het onderwijs

21 juli 2021 - Garage2020 en PGGM&CO
Veerkrachtig in het omgaan met problemen

18 februari 2021 - Verwey-Jonker Instituut
Uitstel of afstel van zorgvraag door Covid-19?

17 december 2020 - Universiteit Leiden
Terug naar de opvang: kinderopvang in tijden van corona

16 december 2020 - Verwey-Jonker Instituut
De impact van de coronacrisis op de ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen van 0 tot 4 jaar

2 juli 2020 - Verwey-Jonker Instituut en Crisisfonds voor Kwetsbare Kinderen
Wat helpt kwetsbare kinderen die tijdens de coronacrisis thuis zijn?

Analyse registratiedata

6 maart 2023 - Nivel
Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19

11 maart 2022 - Nivel
Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

9 maart 2021 - Nederlandse zorgautoriteit
Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg

1 september 2020 - EY
Barometer Nederlandse gezondheidszorg

29 juli 2020 - Raad van de Kinderbescherming
Eerste helft 2020: instroom onderzoeken bij Raad voor de Kinderbescherming stabiel

Periodieke peiling

1 december 2020 - Jeugdautoriteit
Coronaquickscan jeugdhulpaanbieders 

31 augustus 2020 - AVS
Bevindingen schoolleiders

21 april 2020 - Mee NL
Kwetsbare jongeren in coronatijd

Eenmalige peiling

18 januari 2021 - DUO
Leerkrachten basisscholen over de tweede lockdown

10 januari 2021 - IGJ
Beeld IGJ na contacten met GGZ instellingen

24 november 2020 - Ministerie van OCW
Studenten welzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs

1 september 2020 - IGJ
De zorg en de jeugdhulp tijdens de coronacrisis

1 juli 2020 - iXperium
Ervaringen van mbo-docenten met het afstandsonderwijs door COVID-19

19 juni 2020 - CINOP
Waar liggen we wakker van?

17 juni 2020 - JeugdWelzijnsBeraad
Ervaringen jongeren in de jeugdhulp

20 mei 2020 - Garage 2020 en Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdhulp onder druk, naast zorgen ook veel veerkracht

24 maart 2020 - Gupta Strategists
In de slipstream van corona: een secundaire crisis in de zorg

Literatuuronderzoek

30 oktober 2020 - SCP
Coronakompas

11 september 2020 - AZW en Newcom
Observatie-onderzoek in de jeugdzorg

28 mei 2020 - Unicef
Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland

Bekijk meer resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronatijd.