Naar school en kinderopvang

Kinderen gaan nog een aantal weken naar school. Soms roept dit, na een periode van thuisonderwijs, vragen op. Wat helpt jullie in deze situatie?

Aandacht van school

Kinderen en jongeren hebben enorm hun best gedaan om online hun schoolwerk te doen en online contact met hun klasgenoten te houden. Ouders hebben hun kinderen zo goed mogelijk begeleid en gemotiveerd. En leerkrachten en docenten hebben er alles aan gedaan om les te blijven geven en in contact met leerlingen te blijven. Een enorme prestatie van iedereen! Tegelijkertijd kan het zijn dat er vertraging in schoolse én sociaal-emotionele ontwikkeling is ontstaan. 

Praat met kind en school

In de periode dat kinderen en jongeren het grootste deel van de tijd thuis waren en daar onderwijs volgden, is jou als ouder misschien wel iets opgevallen aan het gedrag, de houding of de ontwikkeling van je kind.

Maak je je zorgen over de schoolse ontwikkeling of het welbevinden van je kind? Praat daar dan op een positieve manier over met je kind, met het vertrouwen dat jullie er samen iets aan kunnen doen. Leg uit waar je zorgen vandaan komen en zoek samen naar oplossingen. Maak het gesprek niet te zwaar en ga er niet speciaal voor zitten. Begin er liever over tijdens een wandeling of het tafel dekken. Het is makkelijker om erover te praten terwijl jullie iets anders aan het doen zijn. Meer tips vind je op de pagina Praten met kinderen over corona.

In gesprek met school

Het is goed om met school te praten over wat je de afgelopen tijd hebt gezien bij je kind. Dit kan als je je zorgen maakt, maar ook als je denkt dat sommige dingen juist heel goed zijn gegaan. Zoek hiervoor contact met de klassenleraar of mentor. Voer het gesprek het liefst samen met je kind.

Voelt je kind niets voor een gesprek met iemand van de school? Vraag dan waarom dit zo is. Misschien klikt het niet met de mentor. In dat geval kun je nagaan of je kind met iemand anders op school kan praten. Lukt dit ook niet, bijvoorbeeld omdat hij helemaal geen zin meer in school heeft? Probeer dan een andere vertrouwenspersoon te vinden met wie je kind hierover kan praten.  

Aandacht voor gevoelens

Hoe ervaart jouw kind het om weer naar school gaan? Misschien vindt hij het spannend of hij het juist erg naar zijn zin. Geef ruimte voor reactie en stel vragen. Zo kom je erachter wat je kind bezighoudt.

Misschien kun je de zorgen van jouw kind al voor een groot deel wegnemen. Neem de redenen van eventuele angst en hun gevoelens wel altijd serieus. Blijf zelf zoveel mogelijk rustig en praat erover. Beantwoord de vragen van je kind ook zo eerlijk mogelijk. Houd daarbij rekening met de leeftijd van je kind.

Praat ook met elkaar over wat de leuke kanten zijn van naar school gaan, zoals:

  • Vrienden zien
  • Leuke dingen doen
  • Leerkrachten en docenten zien
  • Met klasgenoten afspreken om na schooltijd samen leuke dingen te doen

Meer lezen over antwoorden afstemmen op de leeftijd van je kind? Bekijk de pagina Antwoord geven op vragen van kinderen en jongeren.

Overgangen

Basisscholen weten dat leerlingen die naar de middelbare school gaan daar wat meer doorgroeitijd krijgen. Hiermee houden zij rekening bij hun advies. Het is wel extra spannend kiezen voor je kind, nu alle open dagen digitaal zijn. Heb je vragen over de overgang naar de middelbare school? Praat hier dan over met de basisschool en de school van jullie keuze.

Vraag ook wat de toekomstige middelbare school van je kind doet om de overgang naar de brugklas soepel te laten lopen. Misschien is in jouw gemeente een speciale brugfunctionaris aangesteld voor de begeleiding van leerlingen en ouders. Die kan jullie de komende tijd helpen.

Geloof in veerkracht

Vertrouw erop dat je kind veerkrachtig is. Dit betekent dat met extra tijd en aandacht veel uiteindelijk weer goed komt. Belangrijk is om met kinderen en jongeren in gesprek te blijven over hoe het met ze gaat.

Kinderen en jongeren kunnen over het algemeen goed omgaan met verandering. Zeker wanneer hun omgeving rustig en stabiel reageert. Het is wel fijn om het over de situatie te hebben. Zo worden vragen beantwoord en zorgen besproken.

Specifieke situaties

Vind je het zelf spannend dat je kind naar school gaat?

Als ouder kun je om veel verschillende redenen ook zorgen hebben. Het is belangrijk om zoveel mogelijk rustig te blijven, zodat je kinderen deze zorgen niet overnemen. Praat erover met de leerkracht, een vriend, familielid of de ouders van leeftijdsgenoten. Dit kan een oplossing bieden of een deel van je zorgen wegnemen.

Als gezin kunnen jullie natuurlijk ook over elkaars zorgen praten. Doe dit op een rustige manier. Dit geeft je kinderen de ruimte om ook hun zorgen te delen.  

Kind of gezinslid in kwetsbare groep

Maak jij je zorgen over de gezondheid van je kind? Ben je bang dat je kind in de kwetsbare groep valt en vind je het daardoor spannend dat je hij of zij naar school gaat? Bespreek deze zorg dan in eerste instantie met de huisarts. Zij kunnen jou adviseren wat verstandig is om te doen in jullie situatie. Ook als jij, of iemand anders in het gezin, in de kwetsbare groep valt is het slim om dit met de huisarts te bespreken.

Stel dat het verstandiger is om jouw kind niet naar school te laten gaan, leg dit dan eerlijk uit aan hem of haar. Bied ruimte voor de reactie en emotie van je kind. Bespreek de situatie met de leerkracht of docent en kijk welke aandacht vanuit school en de klas mogelijk is, zodat je kind zich betrokken voelt. 

Extra maatregelen op school

Blijf thuis aandacht besteden aan de maatregelen. Vertel je kind hoe belangrijk het is om de hygiëneregels te volgen. Heb je een jong kind? Dan kunnen jullie bijvoorbeeld dit handenwasfilmpje nog eens bekijken.

School zal veel aandacht besteden aan hygiëne:

  • Extra vaak handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Het gebouw wordt extra vaak schoongemaakt en geventileerd

Daarnaast gelden er vaak extra maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Algemene informatie over corona.

Verkouden en naar school?

Wat mag én moet je doen als je kind verkouden is? Mag je kind dan wel of juist niet naar school? Lees hiervoor de pagina Verkouden en naar school?

Een mondkapje op school?

Op middelbare scholen is het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht, net als in het openbaar vervoer. In het lokaal mag het mondkapje af.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.