Mentale gezondheid van jongeren

Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Daarom zijn er extra middelen vrijgemaakt voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen in coronatijd meer perspectief te bieden. Gemeenten staan nu voor de opgave om op korte termijn de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen te versterken.

Welke coronamaatregelen gelden er nu?

In ieder geval gelden de algemene basisregels. Daarnaast zijn er momenteel specifieke coronamaatregelen die bijvoorbeeld gaan over bezoek thuis, publiek bij sport, openingstijden en groepsgrootte.

Publicatie: werken aan mentale gezondheid van jongeren

In de publicatie 'Werken aan mentale gezondheid van jongeren: Adviezen voor gemeenten tijdens de coronacrisis' vind je concrete aanknopingspunten op basis van actuele kennis. 

Lees de publicatie

Bekijk ook de Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd van Pharos en het Trimbos instituut.

Wat moet ik nu doen? 

Denk aan korte termijn inzet (tot einde lockdown) en de langere termijn (na einde lockdown). Start nu met onderstaande punten:

 • De urgentie is hoog. Breng de urgentie van de effecten op mentale gezondheid van jongeren onder de aandacht en het belang van het versterken van de mentale gezondheid. Maak duidelijk dat de gemeente zijn partners nodig heeft en dat er hier een gezamenlijke maatschappelijke opgave ligt. Lees hier meer over in de inleiding van het document.
 • Maak inzichtelijk welke activiteiten er vanuit de partners nu al lopen. Of waar de samenhang moet worden versterkt.
 • Zet voor de kortere termijn partners bij elkaar die enthousiast zijn en mogelijkheden zien om op korte termijn activiteiten te organiseren of hieraan bij te dragen. Het komt nu aan op een actieve instelling. Lees hier meer over in paragraaf 1.3 van het document.
 • Doe een beroep op alle partners wat zij extra of anders kunnen doen om ervoor te zorgen dat ook tijdens corona:
  1. De jongeren gezien en gehoord worden;
  2. Hun mentale problemen worden gesignaleerd;
  3. Jongeren met mentale problemen ondersteuning krijgen als dit nodig is.
 • Vraag met welke activiteiten zij de afgelopen maanden deze doelgroep goed bereikt hebben en wat zij al op het programma hebben staan. Dit succes kan zich misschien wel herhalen. Of kijk waar het mogelijk is om te verbreden, bijvoorbeeld door al bestaande succesvolle activiteiten/interventies online of aan andere doelgroepen aan te bieden.
 • Bepaal wat nodig is om activiteiten coronaproof (18- wel fysieke mogelijkheden,16-27 jaar alleen buitenactiviteiten op de eigen club) te maken? Daag elkaar uit om met innovatieve (samenwerkings)initiatieven te komen.
 • Maak inzichtelijk wat de financiële ruimte hiervoor is. Dit is belangrijk voor het bestuurlijk draagvlak, de concrete opdracht vanuit het college of raad en de sturing naar de partners.

Lees meer over bovenstaande punten in hoofdstuk 2 van het document.

Voor de lange termijn: lees hier meer over in hoofdstuk 3 van het document.

Hoe betrek ik mijn partners hierbij?

 • Maak een overzicht van alle lokale partners die ervoor kunnen zorgen dat jongeren gehoord en gezien worden, en (nieuwe) contacten kunnen leggen met andere jongeren. Denk daarbij aan: lokale jongerenraad, sleutelfiguren in de buurten, vrijwilligers bij sport/theater/cultuur-clubs, docenten in het onderwijs. En ook aan: lokale bedrijven in bijvoorbeeld de evenementenbranche of mbo-opleidingen op het gebied van sport, evenementen, horeca en media.
 • Maak een overzicht van alle lokale partners die mentale gezondheidsproblemen bij jongeren snel kunnen signaleren en direct ondersteuning kunnen bieden bij mentale problemen zoals angst, perspectiefverlies, depressie en slaapproblemen. Denk daarbij aan: onderwijspartners, lokale teams, POH (GGZ), de huisarts, psychologen.

Lees hier meer over in paragraaf 1.3 van het document.

Hoe betrek ik de jongeren hierbij?

Vul niet voor jongeren in wat zij leuk vinden of nodig hebben. Betrek jongeren niet alleen zoveel mogelijk bij de acties en initiatieven maar laat deze zoveel mogelijk dóór in plaats van vóór jongeren uitvoeren. Gebruik bestaande contacten van de gemeente, zoals een lokale mbo-opleiding, gemeentelijke jongerenraad, jongerenwerk om geïnteresseerde leerlingen op te sporen. Denk ook aan stagemogelijkheden. Werk vindplaatsgericht: Maak gebruik van de online kanalen waar jongeren op zitten.

Lees hier meer over in paragraaf 1.4 van het document.

Alle pagina's voor beleidsmakers over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.