Kwetsbaarheid vanwege lage sociaaleconomische positie

Door de lockdown worden bepaalde groepen gezinnen in onze maatschappij hard getroffen. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen in armoede of met een lage sociaaleconomische positie. Of kinderen met laaggeletterde ouders of gezinnen die recent in Nederland zijn komen wonen, zoals statushouders. Om de kansen van deze kinderen te vergroten, is het juist nu essentieel dat professionals en gemeenten hun ouders bereiken en ondersteunen. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over hoe je dit kunt doen.

Dit zijn algemene tips die kunnen helpen. Misschien hebben jouw cliënten andere vragen of passen deze tips niet goed bij hun situatie. Kijk dan bij je eigen gemeente of er andere tips en/of adviezen zijn.

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Bekijk de Algemene informatie voor alle professionals.

Tips voor professionals 

Hoe kan ik (financiële) kwetsbaarheden bespreekbaar maken met het gezin?

Stel je werkt op een school en je ziet dat een kind geen lunch meeneemt naar school of je werkt bij een sportclub en je ziet dat een kind met te kleine schoenen loopt. Je maakt je zorgen over de financiële situatie van het gezin en wilt dit bespreekbaar maken. Dit kan soms lastig of oncomfortabel zijn. Hoe kan je het gesprek voeren met het gezin zonder ze te kwetsen?

 • Ga bij jezelf na of je een vertrouwensband hebt met dit gezin. Ken je het gezin goed? Is de relatie goed genoeg om het gesprek met het gezin aan te gaan? Investeer eerst in goede contacten.
 • Wees alert: armoede is niet altijd zichtbaar en het kan ook bij gezinnen en kinderen spelen waar je dat nog niet wist. Denk na over waar en wanneer je het gesprek aan gaat. Is het een vertrouwde omgeving?
 • Vertel wat je ziet en vraag of het gezin de zorgen herkent
 • Probeer zonder vooroordelen je zorgen te bespreken
 • Wees nieuwsgierig naar de situatie van het gezin
 • Denk mee over praktische en haalbare oplossingen. Geef aan dat je hen steunt
 • Verwijs, als dit van toepassing is, ouders naar hulp

Daarnaast zijn er ook algemene tips waarmee je het gezin kan ondersteunen of helpen:

 • Armoede heeft invloed op het opgroeien, opvoeden, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Bekijk het dossier Armoede en lees de publicatie Opgroeien en opvoeden in armoede, die de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen voor hun welbevinden beschrijft.
 • Informeer bij de gemeente waar het gezin woont naar de mogelijkheden van extra ondersteuning.
 • Leg contact met de Voedselbank en lokale buurtrestaurants of buurthuizen. Wat bieden zij op dit moment? Kunnen thuiskoks iets betekenen voor mensen die het nu moeilijk hebben?
 • Maak een weggeefkast in de wijk. Hier kunnen mensen spullen en voedingsmiddelen in zetten en bijvoorbeeld boeken ruilen.
 • Voor het onderwijs en het sociaal domein zijn handreikingen ontwikkeld over het herkennen en bespreken van armoede. De handreiking Omgaan met armoede op scholen lees je op de website van Rijksoverheid. De handreiking Omgaan met kinderarmoede vind je op de website van Divosa.  
 • Verwijs naar de speciale editie van de Nibud Geldkrant.

Waar vind ik materiële ondersteuning voor kwetsbare gezinnen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Waar vind ik informatie over inkomen en werk voor minderjarige en jonge ouders?

Op deze pagina voor jongeren en jongvolwassen vind je tips en links over onder andere ontslag, uitstel van betaling en een WW-uitkering. Bekijk ook de Geldchecker van het NIBUD, speciaal voor jongeren en jongvolwassenen, met concrete tips over het omgaan met geld en schulden in deze tijd. 

Waar vinden gezinnen met zelfstandig ondernemers meer financiële informatie?

Hoe verminder ik de stress bij gezinnen in armoede?

Probeer je niet alleen te richten op de financiële situatie van het gezin, maar heb ook aandacht voor de belevingswereld van de gezinsleden en hun specifieke omstandigheden. Meer informatie vind je op:

Of kijk op de pagina's voor ouders, bijvoorbeeld:

lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.