Jongeren ondersteunen in coronatijd

De coronamaatregelen hebben veel invloed op het leven van jongeren. Met de geldende maatregelen zijn er voor jongeren weinig mogelijkheden om activiteiten te ondernemen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Op deze pagina geven we je meer informatie over hoe je als gemeente jongeren kunt ondersteunen in coronatijd en laten we zien wat er wél mogelijk is.

Waarom is het voor jongeren lastig om zich te houden aan de maatregelen?

Zelfs zonder de coronacrisis is de levensfase waarin jongeren zitten een turbulente periode. De ontwikkelingen die bij deze fase horen zijn onderdeel van een normale en gezonde ontwikkeling. Wel is het hierdoor voor jongeren een extra uitdaging om zich aan de coronamaatregelen te houden. In de coronatijd zien jongeren een deel van hun normale structuur wegvallen. Het is daarom als gemeente nu extra belangrijk om in contact te blijven met jongeren. Om activiteiten voor en vooral mét hen te organiseren en hen perspectief te bieden door te kijken wat er wel kan in coronatijd.

Mogelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft diverse mogelijkheden om jongeren te ondersteunen in deze lastige periode.

Samenwerking jongerenwerk en andere partners

Werk zoveel mogelijk samen met de partners uit de pedagogische basis zoals scholen en het jongerenwerk. Maak als gemeente afspraken met jongerenwerkers over welke rol zij kunnen spelen. Jongerenwerkers zijn geen handhavers maar kunnen wel een belangrijke preventieve rol spelen, bijvoorbeeld door:

  • Jongeren een luisterend oor te bieden en in gesprek te gaan over hun frustraties en zorgen over de coronamaatregelen.
  • In samenwerking met jongeren en partners uit de wijk alternatieve activiteiten en contacten organiseren. Bekijk verschillende voorbeelden van activiteiten van gemeenten op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  • Met de inzet van online jongerenwerk online contact te houden met jongeren. Dit biedt ook de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren als het even minder gaat met een jongere of wanneer er bijvoorbeeld straatrumoer op komst is. Lees in dit artikel meer over de preventieve kracht van jongerenwerk.
  • Lees de tips en voorbeelden voor ondersteuning van jongerenwerkers.

Ga met jongeren in gesprek

Corona is voor iedereen een ongekende situatie en vraagt om extra inspanningen om jongeren te bereiken. Luister naar de behoefte van jongeren en onderneem hier actie op: betrek hen structureel bij besluitvorming. Het is extra belangrijk om ook jongeren te bereiken die normaal in de schaduw blijven en om naar hun specifieke behoeften te luisteren. Jongeren voelen zich vaak niet gezien of gehoord door besluitvormers. Als jongeren de afwegingen van besluitvormers beter begrijpen, snappen ze waarschijnlijk beter waarom bepaalde maatregelen worden genomen die van invloed zijn op hun leven. Ook is de kans dan groter dat zij zich aan deze maatregelen houden. Het NJi heeft een handreiking voor duurzame jongerenparticipatie ontwikkeld die gemeenten de weg wijst in hoe je jongeren kan bereiken en succesvol het gesprek met jongeren kan aangaan. Bekijk de handreiking over duurzame jongerenparticipatie. 

Ben online zichtbaar

Zorg dat je online zichtbaar bent als gemeente en wees betrokken. Zorg voor communicatie richting jongeren die aansluit bij hun belevingswereld. Ben daarom met jouw boodschap waar jongeren zich bevinden: op hún online kanalen. Betrek jongeren via online omgevingen, bijvoorbeeld door in samenwerking met het jongerenwerk Q&A’s via Instagram te organiseren. Wees betrouwbaar en beschikbaar in het delen van online informatie en blijf online in contact over de afwegingen van jongeren omtrent de corona-maatregelen.

Bevorder positief gedrag

Het aanmoedigen van positief gedrag heeft meer effect dan het afkeuren van negatief gedrag. Een tip van de Hersenstichting over het omgaan met jongeren en het puberbrein is om vooral positief gedrag aan te moedigen. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor beloningen. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen. Meer lezen over gedragsbeïnvloeding en jongeren? Lees het rapport Gewenst gedrag bevorderen en bevestigen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.