Jongeren in de gemeente bereiken

Hoe bereik je als gemeente jongeren die willen meepraten? De Handreiking voor duurzame jongerenparticipatie wijst gemeenten de weg. De eerste stap is het ontwerpen van een proces. Op deze pagina gaan we in op stap 2 het bereiken van jongeren. Daarna gaan we verder met stap 3 het voorbereiden van het gesprek.

Betrek verschillende jongeren bij de inspraak

Zoek actief naar diverse jongeren

Te vaak worden dezelfde jongeren betrokken bij inspraak op gemeentelijk niveau. Zet je ervoor in om jongereninspraak inclusief te maken. Plaats jongeren niet meteen in hokjes van 'actief' en 'moeilijk bereikbaar'. Het is belangrijk om verschillende jongeren te spreken om verschillende behoeften te begrijpen. Zoek dus juist ook jongeren op die normaal niet worden bereikt of actief meepraten in de gemeente.

Betrek gemeentelijke organisaties bij het vinden van jongeren

Gebruik bestaande organisaties en spelers in je gemeente om zoveel mogelijk diverse jongeren te bereiken. De mensen die een sleutelrol spelen in hun dagelijks leven weten als de beste hoe 'hun' jongeren voor inspraak gemotiveerd raken en blijven. Dit zijn bijvoorbeeld jongerenwerkers, scholen (po, vo, mbo, hbo, wo), jeugdzorg, sportverenigingen, (cliënten)raden en buurtverenigingen. Ga naar allerlei plekken in de gemeente waar ze aanwezig zijn, zowel online als offline.

Blijf energie steken in het bereiken van jongeren

Gemeenten die serieus werk maken van structurele jongerenparticipatie moeten blijven werken aan het actief betrekken van jongeren bij het proces. Het regelmatig stellen van de volgende vragen helpt daarbij:

 • Hebben we alle relevante perspectieven in beeld?
 • Hoe komt het dat sommige jongeren minder gemakkelijk worden bereikt en gemotiveerd om mee te praten?
 • Wie kan helpen om tot een diverse groep jongeren te komen om mee te praten?
 • Durven we het aan om juist ook meer teruggetrokken en minder eloquente jongeren bij jongerenparticipatie te betrekken?

Bedenk aansprekende communicatie en werkvormen

Gebruik niet voor alle jongeren dezelfde communicatie en werkvormen

Denk na over welke werkvormen het beste passen bij welke jongeren en wat je wil gaan doen. Maak het écht leuk voor jongeren om mee te doen. Verschillende jongeren hebben verschillende interesses. Sommige jongeren willen juist cognitief worden uitgedaagd en andere jongeren gaan liever aan het werk om tot concrete oplossingen te komen. Creëer altijd een veilige omgeving die vertrouwen schept en waarin jongeren voelen dat ze zichzelf mogen zijn.

Blijf werken aan de communicatie en werkvormen

Blijf kritisch op de wijze van communiceren en werkvormen en durf zo nodig te veranderen. Het regelmatig stellen van de volgende vragen helpt bij het kiezen van aansprekende communicatie en werkvormen:

 • Weet je zeker dat een bedachte werkvorm (nog steeds) aanspreekt? Zijn er eerdere ervaringen mee of hebben jongeren dit zelf aangeven?
 • Is alles in een taal die iedereen begrijpt?
 • Voelen de jongeren zich vrij en veilig om hun inzichten te delen of voelen ze dat ze in een ambtelijk keurslijf zitten?
 • Kun je een klankbordgroep instellen voor jezelf met wie je kunt toetsen of je inclusief bent en het niet teveel voor jongeren invult op basis van wat je denkt dat ze leuk vinden?

Verbreed de community

Zet jongeren in bij het uitbreiden van je community

Als gemeenten eenmaal bezig zijn met jongereninspraak kunnen zij de community van jongeren steeds verder uitbouwen. Jongeren worden het meest beïnvloed door elkaar. Laat ze daarom elkaar enthousiasmeren en ondersteunen. Vraag de jongeren met wie je al verbonden bent om hun eigen netwerken in te schakelen.

Kijk goed naar wat jongeren beweegt en sluit daarbij aan

Bedenk steeds goed welke doelgroepen je wil spreken en formuleer, liefst samen met hen, passende onderwerpen. Andersom kan natuurlijk ook: eerst bepalen welke hulpvragen de gemeente heeft en dan kijken welke jongeren daarover mee kunnen en willen denken. De keuze voor de onderwerpen heeft ook invloed op hoe je de jongeren betrekt in het proces. Sommige jongeren vinden het leuk om mee te denken en willen zo vroeg mogelijk het proces meebepalen. Anderen gaan liever aan de slag en willen iets doen. Zij raken gedemotiveerd als er alleen wordt gepraat en nagedacht over een vraagstuk.

Zoek de jongeren die de gemeente wil horen

Gemeenten hebben niet altijd helder welke jongeren ze willen bereiken, dus welk deel van de community ze willen verbreden. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:

 • Wie zijn de 'ongehoorde' jongeren en degenen die de stempel 'moeilijk te bereiken' krijgen?
 • Zijn er bepaalde jongeren die voor jouw gemeente prioriteit hebben om mee te verbinden?
 • Zijn er samenwerkingsmogelijkheden met andere (buur)gemeenten of de provincie om jongerennetwerken aan elkaar te verbinden?

Meer lezen? Ga verder naar stap 3 het voorbereiden van het gesprek of lees alle informatie in de Handreiking duurzame jongerenparticipatie.

Handreiking downloaden

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.