Handvaten bij persoonlijk en professioneel afwegen

Alle behandelingen en begeleiding van kinderen en jongeren zijn  mogelijk. Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds zo goed mogelijk rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, van hun ouders, opvoeders, andere betrokkenen en van jezelf.

Vijf centrale principes

Anderhalve meter afstand houden van elkaar lijkt voorlopig 'normaal'. Ons leven en ons werk ziet er anders uit dan voorheen. Iedereen reageert daar anders op. Dat geldt voor de kinderen en jongeren, hun ouders of opvoeders, jouw collega's en voor jezelf. Dat is normaal.

1. Geef de tijd om terug te veren

De coronaperiode kan een ingrijpende tijd zijn in het leven van kinderen, jongeren of opvoeders. Soms is er ook verlies en rouw. Het verwerken hiervan kost tijd. Geef gezinnen die tijd. Blijf beschikbaar en nabij. Stel reële doelen. Stel niet dezelfde doelen zoals in 'normale tijden'. We leven niet meer in het 'normaal' van voor de coronaperiode. We gaan met elkaar ontdekken wat het 'voorlopige normaal' is. Daar is tijd en aandacht voor nodig.

2. Luister eerst

Vraag en luister naar de dilemma's, onzekerheden en misschien ook wel kansen of ontdekkingen die kinderen en gezinnen in de coronaperiode ervaren. Steun door goed te luisteren. Je hoeft niet meteen een antwoord op alle vragen te hebben.

3. Help in het hier en nu

Als meer ondersteuning nodig is, kijk dan waar het kind of gezin nu de meeste draaglast ervaart. Sluit daarbij aan en ondersteun praktisch in het dagelijks leven. Kijk daarna samen of  andere hulp nog nodig is.

4. Plak geen nieuwe labels

Misschien gaat het even minder goed met een kind, een jongere of een gezin. Plak daar niet meteen een oordeel of diagnose op. Het kan een normale reactie op deze abnormale coronasituatie zijn. Volg, blijf beschikbaar en nabij. Geef het kind, de jongere of het gezin de kans om een nieuwe balans te vinden. Ging het voor de coronaperiode goed in het gezin, dan geeft dat vertrouwen voor nu.

5. Vertrouw op relaties

Is er hulp nodig? Kijk dan in hoeverre betrokkenen uit het eigen netwerk, de school, de opvang of de hulpverlening kunnen ondersteunen. Zeg niet te snel nee, wees creatief, toon ook zelf veerkracht.

Helpende vragen bij dilemma’s

Het afwegen van het belang van de mentale en de fysieke gezondheid van betrokkenen en van het belang van face-to-face contact kunnen dillema's oproepen. De algemene richtlijnen  en de adviezen voor de ambulante of residentiële setting zijn leidend. Ook de volgende vragen helpen: 

  • Welke intuïtie of emotie ervaar je als je een keuze moet maken?
  • Welke waarden staan op de tocht? Wat is daarbij belangrijk? (Denk aan gezondheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en loyaliteit.)  
  • Als je de waarden afzet tegen de feitelijke situatie, welke belangen komen dan in het geding? Welk belang is dominant en richtinggevend?  
  • Met wie ga je je dilemma bespreken voordat je overgaat tot handelen?

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.