Handreiking dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling

Lees in deze handreiking over het werken met kinderen en jongeren in de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling in tijden van corona.

Algemene informatie bij face-to-face contact

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. De belangrijkste informatie vind je op de pagina Algemene informatie voor alle professionals.

Belang van dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling

Onder dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling verstaan we diverse vormen van opvang voor kinderen en jongeren. Voorbeelden daarvan zijn dagbehandeling voor medische revalidatie, Medisch Kinderdagverblijven (MKD's), zorgboerderijen, instellingen voor kinderen en jongeren bij wie sprake is van opgroei- en opvoedproblemen, instellingen voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking. In een aantal van deze vormen zijn noodzakelijke (para)medische behandelingen of therapieën onderdeel van de dagactiviteiten.

Dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling zijn belangrijk voor een grote groep kinderen en jongeren om te kunnen leren en ontwikkelen. Het brengt structuur, regelmaat en afleiding in hun leven en ontlast in een aantal gevallen de ouders en andere verzorgers of gezinsleden.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren gewoon naar dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling blijven gaan, mits zij geen klachten hebben die op corona duiden, corona hebben, of in quarantaine verblijven op basis van een bron- en contactonderzoek of terugkeer uit een risicogebied of -land. Kinderen en jongeren hoeven niet meer in quarantaine wanneer zij:

 • Minstens twee weken geleden de laatste vaccinatie hebben ontvangen
 • In de afgelopen 6 maanden corona hebben gehad
 • Langer geleden corona hebt gehad en minimaal twee weken geleden één vaccinatie hebt gekregen.

Algemene uitgangspunten voor de dagopvang, dagbehandeling en dagbesteding zijn:

 • Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Accepteer het ontbreken van de anderhalve meter afstand tussen kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen. Probeer bij jongeren van 13 tot 18 jaar wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.
 • Tussen volwassenen moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Dit geldt ook voor jongeren tussen 18 en de 23 (voor hen onderling geldt de anderhalve meter regel wel), die deelnemen aan groepen waar ook deelnemers van 18 jaar of jonger zijn.
 • Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is. En of persoonlijke beschermingsmiddelen bij deze handelingen nodig zijn.

Logeeropvang

Onze organisatie verzorgt ook de logeeropvang van kinderen. Kan dat weer doorgaan?

 • Ja, de logeeropvang van kinderen van 0 tot 18 jaar kan doorgaan. Zorg voor een goede algemene hygiëne en doe voorafgaand een gezondheidscheck bij het kind, de jongere en alle huisgenoten.
 • Administratie: houd bij welke kinderen en jongeren aanwezig zijn.
 • Als een kind of jongere klachten ontwikkelt tijdens de logeeropvang, moet hij/zij zo snel mogelijk naar huis. Adviseer ouders om te laten testen. Maak voorafgaand aan het logeren met ouders en/of opvoeders goede afspraken over wat te doen wanneer een kind of jongere klachten ontwikkelt.
 • Als begeleider probeer je wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden van de kinderen en jongeren. Als dat even niet lukt omdat je moet helpen bij het naar de wc gaan, het tandenpoetsen of het troosten van een kind, is dat niet erg. Kijk hoe je dat zo zorgvuldig mogelijk kunt doen. Ga bijvoorbeeld bij het tanden poetsen zoveel mogelijk achter of naast het kind staan (en niet ervoor). Begeleiders houden onderling wel anderhalve meter afstand van elkaar.
 • In de slaapkamers geldt geen maximum aantal kinderen en jongeren. Ga daar, zeker bij jongeren vanaf 13 jaar, wel verstandig mee om.
 • Het is belangrijk om slaapkamers goed te ventileren. Dus slapen met een raampje of de deur open en 's morgens de kamer minimaal een half uur goed luchten.
 • Verschoon het beddengoed regelmatig, tenminste als er een nieuwe groep kinderen komt.
 • Douchen gebeurt voor het slapen gaan, maar niet samen.
 • Elke begeleider slaapt op een eigen kamer. 

Als kind of jongere even niet naar de dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling gaat: houd contact

Soms kunnen kinderen en jongeren niet naar de dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling komen doordat ze klachten hebben die op corona duiden, corona hebben of in quarantaine verblijven op basis van een bron- en contactonderzoek of terugkeer uit een risicogebied of -land. En soms besluiten ouders of andere opvoeders om hun kind tijdelijk thuis te houden. Ook in deze situatie is het belangrijk dat er altijd contact met de jeugdige en het gezin blijft. Wat motiveert de keuze? Zijn er angsten over zorgen die misschien weggenomen kunnen worden? Blijf samen met gezin, hulpverleners, behandelaren en kinderartsen zoeken naar alternatieven voor de bestaande dagbesteding, opvang of behandeling. Misschien is er iets meer tijd nodig om terug te veren en lukt het na een korte periode toch om naar de dagbesteding, -opvang of dagbehandeling te komen? Mogelijk kunnen ook andere betrokken zoals het wijkteam, de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysio- of ergotherapeut of de onafhankelijk cliëntondersteuner daarin meedenken. Steeds wordt met elkaar afgewogen of de keuze nog het meest passend is en hoe in deze situatie voldoende zorg en ondersteuning geboden kan worden.

Zorgen over veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren

Gelukkig kan er, na een periode waarin er veel niet kon, weer veel wel. Maar de ongewone situatie van  afgelopen periode kan extra stress en spanningen veroorzaken. Dat kan van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de kinderen en op de balans tussen draagkracht en draaglast van opvoeders. De kans op huiselijk geweld of (kinder)mishandeling kan daardoor toenemen. Dat vraagt een alertheid van alle betrokkenen, zodat signalen van overbelasting of een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast snel gesignaleerd worden en samen passende oplossingen kunnen worden gevonden.

Wanneer er signalen zijn dat er een onveilige situatie ontstaat, of er vermoedens zijn van (kinder)mishandeling, dan worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling doorlopen. Dat betekent dat je over deze signalen het gesprek met betrokken aangaat. Zegt wat je ziet en hoort, zeg dat je je zorgen maakt en bespreek de signalen zonder te oordelen. Onderzoek samen de signalen. Worden ze herkend? Zijn de zorgen terecht? Is er extra hulp of ondersteuning nodig? Wat zou dat moeten zijn? Wie kan dat doen? Dat kan iemand zijn uit het eigen netwerk, een burgerinitiatief of een hulpverlener. Als de situatie onveilig is, overleg dan ook met Veilig Thuis. Kijk samen wat goede vervolgstappen zijn. Zie hiervoor ook:

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

In sommige gevallen is het als professional verstandig om gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke beschermingsmiddelen je wanneer gebruikt, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Professionals die zelf tot de risicogroep behoren

Wanneer je als professional zelf tot de risicogroep behoort, kunnen er extra twijfels ontstaan over het wel of niet hebben van face-to-face en fysiek contact. Op de pagina Algemene informatie voor professionals, vind je meer informatie over wat je kunt doen als je zelf tot de risicogroep behoort.

Professionals die zelf klachten hebben of in het bron- en contactonderzoek zitten.

Het is altijd goed om hierover contact op te nemen met jouw leidinggevende. Voor wat je wanneer moet doen en wat je kunt verwachten als je klachten hebt of na contact met iemand met klachten verwijzen we je naar de pagina over het testbeleid

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.