Gevolgen corona voor schoolloopbaan van je kind

Als ouder heb je het afgelopen schooljaar waarschijnlijk meer bijgedragen aan het onderwijs van je kind dan andere jaren. Samen de online lessen opstarten of aan de keukentafel helpen met de huiswerkopdrachten. Inmiddels gaan bijna alle kinderen weer naar school of hebben ze hun weg gevonden in het volgen van de online lessen. Toch maken veel ouders zich zorgen nu het einde van het schooljaar dichterbij komt. Want welke gevolgen heeft dit bijzondere schooljaar voor de leerlingen?

Ik maak mij zorgen om de ontwikkeling van mijn puber

Voor pubers is deze coronatijd soms extra lastig. Pubers zijn bezig het leven te ontdekken. Ze willen eropuit, nieuwe mensen ontmoeten. Ze willen ergens bij horen en zich los maken van hun ouders. Dat gaat nu allemaal anders. Het kan zijn dat jij je daardoor zorgen maakt over het mentale welbevinden of de ontwikkeling van je kind.

Neem je zorgen serieus. Praat erover met iemand die je kent en vertrouwt en vertel waarover je je zorgen maakt. Het is fijn om je gedachten te kunnen bespreken. Misschien kun je dat doen met je partner, vrienden,  familie of met andere ouders. Misschien hebben zij dezelfde zorgen of kunnen ze je gerust stellen. 

Praat er ook over met je kind. Hoe vindt je kind dat het gaat op school? Hoe zit hij in zijn vel? Praat erover tijdens een wandeling of tijdens het dekken van de tafel. Praten tijdens een activiteit maakt het makkelijker en houdt het onderwerp luchtig. Leg ook uit waar je zorgen vandaan komen. Dit kan zorgen voor een leuk of fijn gesprek. Lees meer bij Praten met kinderen over corona.

Doordat je kind veel thuis met school bezig was, is je misschien iets opgevallen aan het gedrag, de houding of de ontwikkeling van je kind. Als je daarover iets zou willen delen met school kun je altijd contact opnemen met de leerkracht of mentor van je kind. Per mail of telefoon kun je aangeven dat je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je kind gaat.

Als je kind zo’n gesprek niet wil, probeer dan te achterhalen waarom dat zo is. Misschien heeft je kind er een goede reden voor. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld geen klik is met de mentor. Misschien is er dan iemand anders op school met wie jullie wel willen praten. 

Lees meer tips bij Steun aan ouders van jongeren in coronatijd.

Mijn kind maakt zich zorgen, hoe kan ik helpen?

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren en volwassenen in deze coronatijd meer stress ervaren. Ze missen onderling contact, zijn meer gaan piekeren en maken zich meer zorgen over de toekomst. Dit is een heel normale reactie op een niet normale situatie. Het kan dus zijn dat je kind zich ook meer zorgen maakt. Hoe kun je hier als ouder het best mee omgaan?

  • Steun je kind door er te zijn, te luisteren en uitleg te geven. Neem de gevoelens van je kind of puber altijd serieus. Luister naar wat je kind vertelt en vraag door. Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen zijn: Vertel daar eens wat meer over? Welk cijfer geef je je leven op dit moment? Wat is ervoor nodig om in kleine stapjes naar een iets beter cijfer te komen? Je kunt ook iets uitleggen over de situatie en hoe het komt dat hij of zij zich zo voelt als je kind hiervoor open staat.
  • Probeer zorgen weg te nemen door erover te praten. Alleen al het feit dat jij je kind serieus neemt, kan helpen. Je hoeft problemen niet meteen op te lossen. Ook raad en advies zijn niet meteen nodig. Als het een periode niet goed gaat, wil je kind vooral dat er iemand mee leeft en naar hem luistert.
  • Probeer de situatie niet te zwaar te maken. Noem sombere gedachten bijvoorbeeld niet meteen depressief.
  • In de pubertijd verandert de relatie tussen kinderen en hun ouders. Ze worden minder afhankelijk van hun ouders. Daardoor vind je kind het misschien lastig om met jou te praten. Misschien wil hij wel met iemand anders praten. Vraag je kind bij wie hij zich het meest op z’n gemak voelt en of hij met die persoon zou willen praten.

Je vindt meer tips over het omgaan met pubers op Opvoeden.nl.

Wat is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?

Scholen krijgen de komende twee jaar veel extra geld vanuit de overheid. Dit geld is bedoeld om vertragingen in het onderwijs door corona aan te pakken. Scholen gaan daarom de ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen. Dat doen ze op verschillende gebieden: de vakken, de ontwikkeling van leerlingen en op sociaal-emotioneel gebied en welbevinden. En ze kijken naar vaardigheden van leerlingen. Bijvoorbeeld hoe goed een kind geconcentreerd aan een taak kan werken, kan doorzetten en zich kan aanpassen bij veranderingen. Op basis van al deze gegevens maken scholen een plan voor volgend schooljaar. Wat wil de school gaan oppakken, wat is er nodig? Het plan wordt ook binnen de medezeggenschapsraad (MR) van de school besproken en de MR moet het plan goedkeuren voor het wordt uitgevoerd. 

Misschien heb je van de school van je kind een bericht ontvangen over het Nationaal Programma Onderwijs en wil je graag meepraten over wat dat voor je kind kan betekenen? Neem dan contact op met de school en vraag een gesprek aan. Tips voor het voeren van dit gesprek vind je op Voorwerkendeouders.nl

Je vindt meer informatie over het NPO en de rol van ouders op Oudersenonderwijs.nl.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.