Gedragsbeïnvloeding jongeren

Wat kun je als gemeente doen om gewenst gedrag onder jongeren te bevorderen? Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief, bevestig wat al goed gaat en benoem vooral ook dat wat wél kan. Hieronder geven we drie concrete tips voor gemeenten vanuit het verkennend onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut heeft gedaan.

Wat werkt bij gedragsbeïnvloeding?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren de coronamaatregelen belangrijk vinden en naleven? Onderzoek toont aan dat het belangrijk is jongeren hierin hun eigen weg te laten vinden. Zij hebben hierbij de juiste steun, begeleiding en dus ook vrijheid nodig vanuit hun omgeving. Ook blijkt uit onderzoek dat het positief brengen van informatie en het stimuleren van positief gedrag meer effect heeft dan het tonen van afkeuring. Met andere woorden: laat jongeren gaan, maar laat ze niet los. Zo kunnen ouders, professionals en instituties jongeren ondersteunen door de voorwaarden voor positief gedrag te creëren.

Wat kun je als gemeente doen?

Ga met jongeren in gesprek en beloon eigen initiatief

Laat jongeren actief meedenken over maatregelen en maak ze samen. Jongeren zijn sneller geneigd zijn om zich aan de coronamaatregelen te houden als zij zich betrokken voelen bij de samenleving en als zij zich gehoord voelen. Neem als gemeente daarom het initiatief om het gesprek met jongeren aan te gaan over de maatregelen én hoe zij denken dat het anders kan. Leg het accent op wat jongeren kunnen bijdragen in plaats van wat ze niet goed (genoeg) doen. Hieronder lichten we drie voorbeelden uit van gemeenten die jongeren actief betrekken bij het vormgeven van actieplannen of maatregelen:

  • Rotterdam: burgemeester Aboutaleb heeft de studentenverenigingen opgeroepen om met het beste idee te komen om het aantal besmettingen terug te dringen. Hier is een prijs van 10.000 euro voor uitgeloofd.
  • Hengelo: de gemeente Hengelo heeft met hun Baas-boven-Baas campagne alle Hengelose kinderen en jongeren tot 14 jaar opgeroepen om in een app te delen hoe de samenleving er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien. In een video zijn de reacties gebundeld en aan Mark Rutte gepresenteerd.

Zorg dat je online zichtbaar bent en wees betrokken 

Jongeren hechten veel waarde aan de meningen en oordelen van leeftijdsgenoten. In het rapport Gewenst gedrag van jongeren bevorderen en bevestigen lees je waarom dit voor jongeren zo belangrijk is. Ben daarom met jouw boodschap waar jongeren zich bevinden: online. Betrek jongeren via online omgevingen. Wees betrouwbaar en beschikbaar in het delen van online informatie en blijf online in contact over hun afwegingen omtrent de corona-maatregelen. Hier vind je drie online initiatieven van gemeenten:

  • De gemeente Ooststellingwerf ging door middel van een 'Quest & Chat' in gesprek met 100 jongeren over hoe ze zich voelen in deze coronatijd.
  • De jeugdburgemeester van de gemeente Bronckhorst heeft in een video een oproep gedaan om te horen wat kinderen en jongeren bezighoudt in deze bijzondere tijd. Ook heeft de jeugdburgemeester gevraagd wie mee wil denken over Nederland na corona.
  • Kijk naar wat voor jongeren belangrijk is. Op initiatief van de Jongeren Denktank Crisis (JDC) bedachten 2000 jongeren van 16-35 jaar 1500 ideeën voor het oplossen van de corona-crisis. Dit deden zij op het gebied van opleiding, werk en wonen. In de app van de JDC kunnen de jongeren met elkaar in gesprek om de ideeën uit te werken. Dit is geen initiatief van een gemeente, maar wel een mogelijke inspiratiebron voor gemeenten.

Maak een campagne voor jongeren

Als gemeente sta je voor de uitdaging om jongeren te informeren en te bereiken op een manier die hen aanspreekt. Belangrijk is dan om jongeren vooraf te betrekken, bijvoorbeeld bij het maken van een campagne. Op die manier zorg je ervoor dat de campagne goed aansluit bij de doelgroep. Jongeren weten immers het beste wat voor hen goed werkt. Daarnaast weten jongerenwerkers vaak wat er speelt en waar jongeren tegenaan lopen. Daarom is het goed om ook het jongerenwerk te betrekken bij de campagne, hun initiatieven breed te delen of hen te activeren om zelf aan de slag te gaan. Sommige gemeenten hebben samen met jongeren campagnes bedacht of zetten een campagne van het jongerenwerk in de spotlights. We lichten er twee uit:

De gemeente Diemen zet in op een positieve benadering in hun campagne. In de campagne vertellen jongeren zelf waarom het voor hen zo belangrijk is om aan de regels te houden om anderen te inspireren.

Poster campagne gemeente Diemen

De gemeente Den Haag toont op haar coronawebsite een positieve video van een jongerenwerker die jongeren oproept de moed erin te houden.

Videobeschrijving

Dit filmpje is gemaakt in samenwerking met jongerenwerkers uit Den Haag en gemeente Den Haag. De avondklok is 23 januari 2021 in Nederland ingegaan. Met deze boodschap vragen wij aan alle stadsbewoners om nog vol te houden.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.