Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening

Deze informatie helpt professionals in de jeugdzorg om kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen tijdens de coronaperiode. Zo houd je oog voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van kinderen, jongeren en hun opvoeders en die van jezelf. 

Algemene informatie voor professionals

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen. 

Zorgvuldig afwegen

Alle behandelingen en begeleiding van kinderen en jongeren zijn mogelijk. Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds zo goed mogelijk rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren, van hun ouders, opvoeders, andere betrokkenen en van jezelf. Als hulpverlener kun je dus op huisbezoek gaan. 

Voorafgaand aan alle face-to-face contact

  • Doe voorafgaand aan het contact de gezondheidscheck. Weiger in principe face-to-face contact met personen met klachten die op corona duiden, personen die een huisgenoot hebben met coronaklachten én koorts of benauwdheid, of personen die in quarantaine verblijven op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied of -land. Gebruik andere (online) mogelijkheden of overleg of iemand anders kan komen om het contact wel door te laten gaan.
  • Soms is het ondanks verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid, of quarantaine toch nodig voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien. Bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de algemene hygiënemaatregelen  en richtlijnen van het RIVM en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk. 
  • Vraag gezinsleden om zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen te houden en ondersteun hen hierbij.
  • Spreek af op een plaats waar het mogelijk is om minimaal anderhalve meter afstand te houden.
  • Als een van de betrokkenen tot de risicogroep voor corona behoort, bespreek dan met elkaar of en op welke manier face-to-face contact mogelijk is.
  • Voer de gesprekken met zo min mogelijk mensen. Beslis zo mogelijk vooraf al samen met het kind of de jongere en het gezin wie echt aanwezig moet zijn bij het gesprek. Spreek af of alle betrokkenen zonder klachten vanaf 13 jaar een niet-medisch mondkapje dragen.
  • Blijf doen wat je anders ook doet. Denk bijvoorbeeld altijd na over je eigen veiligheid. Besluit of een gesprek op kantoor of bij het gezin thuis kan plaatsvinden. 

Face-to-face contact zonder klachten

Tijdens het contact met kinderen, jongeren en gezinnen zonder klachten kun je de algemene maatregelen volgen.

Vraag ook de kinderen en jongeren zelf om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Geef het goede voorbeeld. Daarbij kun je speciaal informatiemateriaal voor jongeren gebruiken.

Indien een kind, jongere of een gezinslid geen klachten heeft, maar wel in quarantaine verblijft op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied of -land, gelden de uitgangspunten als voor face-to-face contact bij klachten of corona.  

Face-to-face contact bij klachten of corona

Heb je face-to-face contact met mensen die klachten hebben die wijzen op corona of vastgestelde corona hebben? Doe dan het volgende:

  • Heeft een kind klachten die op corona duiden of een vastgestelde corona, of verblijf het kind in quarantaine? Kijk dan of je op een andere manier (online) contact kunt hebben. Is dat niet mogelijk vanwege het welzijn van het kind? Bereid het contact goed voor en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Heeft iemand in het gezin verkoudheidsklachten die wijzen op een coronavirusinfectie en is een face-to-face contact onvermijdelijk vanwege het welzijn van het kind? Vraag het gezinslid met verkoudheidsklachten dan nog voor jouw komst in een andere ruimte te gaan zitten. Als dat niet mogelijk is, draag dan persoonlijke beschermingsmiddelen. Heeft het gezinslid ook koorts en/of benauwdheid, draag dan in ieder geval persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Zit een gezinslid in quarantaine op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied of -land en is een face-to-face contact onvermijdelijk vanwege het welzijn van het kind? Vraag het gezinslid dan nog voor jouw komst in een andere ruimte te gaan zitten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen het kind, de jongere en de professional tegen het coronavirus. Lees meer over wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Professionals die zelf tot de kwetsbare groep behoren of professionals die zwanger zijn

Voor meer informatie over professionals die tot de risicogroep behoren of die zwanger zijn, bekijk de pagina algemene informatie voor professionals.

Ik heb zelf klachten of zit in het bron- en contactonderzoek

Je neemt contact op met je leidinggevende als je klachten hebt of in het bron- en contactonderzoek zit. Bekijk ook de pagina over het testbeleid

Podcast

Heleen Koppelaar werkt als jeugdpsycholoog bij het ouder-en kindteam in de Amsterdamse wijk Geuzenveld-Slotermeer. In juli 2020 maakten we een podcast met haar over de gevolgen van de lockdown voor haar werk en de lessen die het haar geleerd had. Zo vertelde ze over de mogelijkheden om online contact te houden en zelfs therapie te geven. Tegelijkertijd ziet ze dat voor sommige gezinnen face-to-face contact een must is. Daarom zoekt ze naar een mix die aansluit bij de behoeften van ouders en jongeren, waarbij ze zich wel zo goed mogelijk kan houden aan de basisregels om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 'Voor de één is dat een huisbezoek, voor de ander een wandeling of een online gesprek.' Beluister de podcast.

lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.