Heb extra aandacht voor gezinnen met een lage sociaaleconomische positie

Gezinnen in armoede of met een lage sociaaleconomische positie, laaggeletterde en anderstalige ouders, of gezinnen die recent in Nederland zijn komen wonen zoals statushouders, worden onevenredig hard getroffen door corona. Wat kun je doen om deze groepen gezinnen te bereiken, informeren en te ondersteunen? Hieronder verzamelen we informatie, tips en voorbeelden die gemeenten verder kunnen helpen.

  • Divosa begeleidt gemeenten en deelt kennis over hoe gemeenten kwetsbare gezinnen in armoede kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis. Divosa heeft verschillende tips en voorbeelden verzameld over wat te doen als gemeente voor gezinnen en in kinderen in armoede.
  • Door de coronacrisis groeit het aantal gezinnen dat (financiële) steun nodig heeft. Het is van belang mensen zo snel mogelijk te helpen hun nieuwe (financiële) situatie op orde te krijgen. Zo kunnen veel zorgen en problemen, zoals schulden, voorkomen worden. Zorg dat je als gemeente goed bereikbaar bent voor deze groep en voor de professionals die deze mensen proberen te helpen. Werk hierbij samen met het maatschappelijk veld en met natuurlijke vindplaatsen zoals de Voedselbank en Formulierenbrigade.
  • Hou rekening met de angst en stress die gezinnen ondervinden in deze tijd en wat dit doet met ouders en kinderen. Movisie schreef een artikel over hoe je stress verlaagt bij gezinnen in armoede in tijden van corona. Bekijk de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie die onder andere gemeenten vraagt om een coulante houding aan te nemen en te voorkomen dat kwetsbare mensen in grote financiële problemen komen.
  • Zorg voor een overzicht van de lokale en landelijke initiatieven en fondsen voor inwoners en professionals. Neem hierin een coördinerende rol en maak inzichtelijk welke maatregelen, hulp en initiatieven er in de gemeente zijn voor gezinnen die leven in lage economische omstandigheden. Dit overzicht helpt ook professionals die deze gezinnen ondersteunen en bijstaan.
    • De gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld via deze website een overzicht gemaakt van maatregelen en initiatieven speciaal voor gezinnen die leven in armoede.
    • De gemeente Zwolle zet via het Sociaal Wijkteam veelgestelde vragen en antwoorden bij elkaar met tips waar mensen terecht kunnen voor hulp.
  • Hou als gemeente rekening met anderstaligen en laaggeletterden. Zorg dat ook dat deze doelgroepen de regelingen kennen en weten waar ze terechtkunnen. Gebruik hiervoor het informele circuit en sleutelfiguren in de gemeente. Zoek bijvoorbeeld contact met moskeeën, kerken en voedselbanken. En zorg dat bij mensen bekend is welke ondersteuning en regelingen zij kunnen aanvragen. Bekijk ook de pagina anderstaligen en andere alternatieve communicatie.
  • Het blijft belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid hebben tot online thuisonderwijs wanneer dit nodig is. Gemeenten hebben vaak al mogelijkheden om bij gezinnen met een laag inkomen de aanschaf van de laptop of tablet te vergoeden. Verschillende gemeenten creëren extra mogelijkheden om alle kinderen in armoede te voorzien van een laptop. De gemeente Gouda heeft bijvoorbeeld de huidige regeling uitgebreid zodat ook kinderen in het basisonderwijs een laptop vergoed kunnen krijgen.

Meer tips

Meer tips en lezen over wat je als gemeente kan doen?

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.