Culturele en creatieve activiteiten

Wat betekenen de coronamaatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren? Wat kan alweer wel en wat nog niet? Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden, de rol van de gemeente hierin en de voorwaarden waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden.

Wat betekenen de maatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten?

Culturele en recreatieve activiteiten zijn weer mogelijk. Bekijk voor meer informatie de site van de Rijksoverheid, de site van LKCA en het protocol cultuureducatie en participatie.

Culturele locaties en locaties voor kunst en cultuurbeoefening mogen 100 procent van de capaciteit gebruiken zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan worden. Deze anderhalve meter regel geldt tot 25 september. Tot 25 september is reserveren, registratie en gezondheidscheck verplicht. Vanaf 25 september wordt de 1.5 meter regel losgelaten en is het coronatoegangsbewijs verplicht op locaties waar het drukker wordt. Zoals in bioscopen en theaters.

Zingen en de beoefening van blaasinstrumenten  

  • Muziekscholen zijn weer open.
  • Er is geen verbod meer op zingen, schreeuwen en gebruik van blaasinstrumenten. Zingen is binnen weer toegestaan. De anderhalve meter blijft tot 25 september van toepassing.
  • Voor beoefenaars van blaasinstrumenten geldt een afstandsregel van 2 meter in de blaasrichting. Het is nog niet bekend of hiervoor uitzonderingen komen voor kinderen en jongeren. Lees hierover meer in het protocol van de KNMO.

Kampen en overnachtingen

Het is weer mogelijk om in het kader van georganiseerde jeugdactiviteiten kampen voor kinderen en jongeren te organiseren.  Het is goed om hier als organisatie en gemeente met elkaar over af te stemmen. Er is een protocol voor veilige vakantiekampen opgesteld om de kampen zo veilig mogelijk te houden. Meer informatie is beschikbaar op de website wegaanopzomerkamp.nl. Vanaf 25 september zijn er geen beperkende maatregelen meer voor kampen.

Wat kunnen gemeenten doen bij het inrichten van activiteiten? 

Het is belangrijk dat gemeenten een vinger aan de pols houden bij het versoepelen van de maatregelen. Zoek samen met aanbieders, jongerenwerkers, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en de jeugd zelf naar mogelijke (online) alternatieven wanneer activiteiten niet mogelijk zijn.

Op de pagina Stappenplan voor jongerenactiviteiten staan vier bouwstenen beschreven die je kunt gebruiken voor het opzetten van activiteiten voor jongeren in coronatijd.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje BetonLKCANOC*NSFKNMOVLS,  Koornetwerk Nederland en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.