Contact met beide ouders

Als ouders gescheiden zijn, is het van belang dat kinderen contact hebben met beide ouders. Soms zorgt corona nog voor onzekerheid of vragen. Waar kun je bijvoorbeeld op letten als kinderen, jongeren of hun ouders coronagerelateerde klachten hebben? Op deze pagina staat informatie die je kunt meenemen in de afwegingen die je samen met het gezin maakt.  Dat en meer lees je op deze pagina.

Welke coronamaatregelen gelden er nu?

In ieder geval gelden de algemene basisregels. Daarnaast zijn er momenteel specifieke coronamaatregelen die bijvoorbeeld gaan over bezoek thuis, publiek bij sport, openingstijden en groepsgrootte.

Maximaal aantal bezoekers

Kinderen van gescheiden ouders wonen soms deels bij de ene ouder en deels bij de andere. Of ze bezoeken een van de ouders regelmatig in verband met een bezoekregeling. Zij tellen in de coronamaatregel niet mee bij het maximum aantal bezoekers per dag. Ook niet als zij ouder zijn dan 13 jaar.

Samen beslissen

Het is belangrijk dat kinderen contact hebben met beide ouders. Heeft een kind, jongere of ouder coronagerelateerde klachten of corona? Het contact kan in principe plaatsvinden zoals altijd. Bespreek met kinderen, jongeren en ouders wat nodig is in deze situatie en welke extra afspraken jullie eventueel maken. De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp kan hierin ondersteunend zijn.

Op de pagina Werken met kinderen, jongeren en ouders vind je meer tips die jou kunnen helpen een goede afweging te maken als één van de betrokkenen coronagerelateerde klachten heeft.

Vragen en onzekerheden rondom testen

Als iemand coronagerelateerde klachten heeft, dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Maak een gezamenlijke afweging in de fysieke en mentale gezondheid van de verschillende betrokkenen en bespreek wat een passende oplossing is. Het meest praktisch is om bij klachten een test te doen en te wachten op de uitslag.

Lees meer over testen op Je kind laten testen op corona.

Vragen en onzekerheden rondom vaccineren

Voor de kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat een kind en ouders of voogd samen beslissen over vaccinatie. Het kan zijn dat ouders het niet eens zijn met elkaar. Ga open het gesprek aan en stel veel vragen. Dat helpt om samen te verkennen waar de verschillende afwegingen op gebaseerd zijn en of alle consequenties van de beslissing voor hun kind in kaart zijn gebracht.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of zij gevaccineerd willen worden tegen corona.

Het is belangrijk ieders keuze te respecteren. Je kunt als professional geen advies geven over wel of niet vaccineren. Wel kun je meedenken over de gevolgen van de keuze, zoals: Wat te doen bij klachten? Kan het bezoek aan opa en oma doorgaan als er klachten zijn?

Ouders kunnen de wens hebben dat de andere ouder zich laat vaccineren, misschien stellen ze het zelfs als voorwaarde voor omgang. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is ieders keuze te respecteren en samen te verkennen waar de mogelijkheid ligt tot omgangsregeling die voor iedereen veilig is. Lees meer vaccineren tegen corona.

Ouders online begeleiden bij een conflict 

Je kunt, wanneer de situatie dit vraagt, via videobellen met ouders een hulpverleningsgesprek voeren. Het grote verschil met een gesprek in levenden lijve is dat er meer afstand is tussen beide partijen. Soms maakt dit het gesprek gemakkelijker, maar soms juist ook niet. Lees meer over online zorg of afstand.

Tips voor een goede voorbereiding voor een online hulpgesprek:

 • Maak vooraf duidelijke afspraken met de ouders over het gesprek. Spreek af wanneer de microfoon of camera aan of uit moet. Spreek ook af wie bepaalt wanneer iemand het woord krijgt.
 • Probeer te voorkomen dat je als boodschapper wordt ingezet tussen beide ouders. Maak vooraf duidelijk wat jouw rol is.
 • Vraag ouders het gesprek voor te bereiden. Vraag hen bijvoorbeeld welk doel ze met het gesprek willen bereiken en welke vragen ze hebben. Vraag hen ook naar momenten waarop de communicatie met de andere ouder goed was verlopen.
 • Bij dreigende escalatie kun je aan de ene ouder vragen om even in de 'wachtkamer' te gaan zitten. Dit kan door de camera en het geluid uit te schakelen. Dat is zichtbaar voor de andere gespreksdeelnemers. Zo kunnen beide ouders om beurten hun zorgen en oplossingen met je delen.
 • Het kan voor jezelf als hulpverlener ingrijpend zijn dat een ernstig conflict via jouw beeldscherm in jouw persoonlijke omgeving wordt 'uitgevochten'. Probeer voor jezelf hier op voorbereid te zijn, door bijvoorbeeld:
  • je achtergrond tijdens beeldbellen te anonimiseren.
  • het gesprek samen met een collega te doen.
  • het onlinegesprek vanaf kantoor te doen.
  • voor jezelf een grens te bepalen tot wanneer je het gesprek voort laat duren.
  • na het gesprek een afspraak te maken met een collega om erover te praten.

Algemene informatie voor professionals

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals

Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen:

 • geef tijd om terug te veren
 • luister eerst
 • help in het hier en nu
 • plak geen nieuwe labels
 • vertrouw op relaties

Villa PinedoRichtlijnen Jeugdhulp - Scheiding

Aanbod

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding voert via Zoom gesprekken met ouders en professionals met vragen. Deze gesprekken worden gevoerd met de maatschappelijk deskundigen. Er sluit een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aan.

Alle pagina's voor professionals over het coronavirus

Naar het overzicht

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.