Communicatie met gezinnen met anderstalige en/of laaggeletterde ouders

Voor veel anderstaligen en laaggeletterden is het een behoorlijke opgave om de, voornamelijk schriftelijke, informatie te begrijpen. Het is van belang als gemeenten om te communiceren in eenvoudige taal op de website, folders of formulieren. Gebruik in de communicatie beelden en plaatjes. Soms kan het juist ook effectiever zijn om ouders te bellen in plaats van te mailen, bijvoorbeeld via WhatsApp of andere vormen van videobellen.

Tips

  • Bij het gebruik van schriftelijke informatie: vraag iemand die bekend is met de doelgroep om de tekst te controleren en zo nodig aan te passen.
  • Scholen worden gestimuleerd te inventariseren welke ouders moeite hebben om de schriftelijke informatie te begrijpen. Neem persoonlijk contact op met deze ouders en begeleid hen hierbij.
  • Taalscholen en schakelklassen hebben veel expertise met deze doelgroep.
  • Bekijk ook de pagina tips voor informatievoorziening voor mensen die moeilijkheden hebben met taal of geen Nederlands spreken.
  • Ook geeft het NJi tips voor informatievoorziening voor ouders met een verstandelijke beperking.

Voorbeelden

  • Gemeente Eindhoven maakt een speciale website voor anderstaligen. Naast informatie over de maatregelen worden er ook initiatieven uit gemeente gebundeld.
  • Veel gemeenten bieden hun informatie in verschillende talen aan op de gemeentepagina. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht en de gemeente Oude IJsselstreek.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.