Anderstalige en andere alternatieve communicatie

Hoe kun je mensen die geen Nederlands spreken informeren over de maatregelen rondom het coronavirus? Of mensen die doof of slechthorend zijn, niet goed kunnen lezen of anderszins moeilijkheden hebben met taal?

Meer over het coronavirus

Weten welke informatie we hebben voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers?

Bekijk het overzicht