Anderstalige en andere alternatieve communicatie

Hoe kun je mensen die geen Nederlands spreken informeren over de maatregelen rondom het coronavirus? Of mensen die doof of slechthorend zijn, niet goed kunnen lezen of anderszins moeilijkheden hebben met taal?

Other languages - voor mensen die geen Nederlands spreken

Voor laaggeletterden en anderstalige Nederlanders

Voor doven en slechthorenden

Voor ouders en kinderen met Autisme Spectrum Stoornis

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.