Algemene informatie voor alle professionals

Op deze pagina vind je informatie die voor alle professionals van belang is. Hier staat basisinformatie waar je als professional rekening mee houdt tijdens werk in tijden van het coronavirus. Uitgangspunt is om samen met alle betrokkenen het leven en de contacten van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Op de pagina voor professionals lees je hoe je kunt handelen in meer specifieke situaties, zoals in de residentiële hulp of bij omgangsregelingen van gescheiden ouders.

Algemene maatregelen 

Hygiënemaatregelen

Het RIVM benoemt verschillende hygiënemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die in principe voor iedereen gelden: 

 • Was vaak je handen.
 • Droog je handen aan een papieren handdoek, een stuk keukenrol of een papieren zakdoek. 
 • Schud geen handen. 
 • Nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg. 
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. 
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen.

Voor professionals geldt ook nog:

 • Maak na gebruik je werkplek, je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje. 

Afstand houden

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs en personeel houden op school zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar. In het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs geldt dat afstand gehouden moet worden waar mogelijk.
 • Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand. Uitzondering is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Soms zijn dan persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.
 • Professionals houden onderling en in contact met ouders altijd anderhalve meter afstand.
 • De anderhalvemeterregel geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden.

Draag een niet-medisch mondkapje waar dat verplicht is

 • Op plekken waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, zijn niet-medische mondkapjes verplicht. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en personenvervoer, op stations en in het voortgezet onderwijs.
 • Lees meer over de mondkapjesplicht op de website van de Rijksoverheid.
 • Niet iedereen kan een mondkapje dragen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of een andere beperking. Het kan gaan om zowel zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes. Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie hierover.

Testen en thuisblijven bij klachten

Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis en wordt dringend geadviseerd te testen. Bekijk de ziekteverschijnselen van corona op de website van het RIVM. Lees meer over het testen op de pagina Vragen over het testbeleid.

Als kinderen of jongeren klachten hebben, bekijk dan op de pagina Testen en thuisblijven van kinderen en Testen en thuisblijven van jongeren wanneer zij geadviseerd worden te testen en thuis moeten blijven.  

Reizen en vakantie

Nederland werkt met kleurcodes per land. Kijk hiervoor op de website Wijsopreis. Adviseer ouders en jongeren om ook goed te kijken welke regels gelden in het land waar zij naartoe gaan. Elk land heeft eigen regels voor het toelaten van toeristen. Er kunnen bijvoorbeeld quarantainemaatregelen zijn.

Reis alleen voor noodzakelijke reizen naar risicogebieden of risicolanden. Reizigers uit een risicogebied of risicoland moeten tien dagen in quarantaine en kunnen zich na vijf dagen laten testen. Lees meer over reizen en vakantie op de website van de Rijksoverheid.

Op dit moment werkt de Europese Unie (EU) met het EU Digitaal Corona Certificaat. Het is de bedoeling dat dit het reizen makkelijker maakt binnen de EU. Het Digitaal Corona Certificaat is een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent, dat je de afgelopen zes maanden corona hebt gehad of dat je negatief getest bent op het virus. Ben je nog niet volledig gevaccineerd, dan kun je je laten testen. Als je in juli, augustus of september op vakantie gaat, kun je je gratis laten testen. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

In Nederland is het Digitaal Corona Certificaat beschikbaar in de CoronaCheck-app. Deze kun je downloaden in de app-store. 

Evenementen

Je kunt jongeren en volwassenen wijzen op de CoronaCheck-app. Daar is het coronatoegangsbewijs onderdeel van en dat is verplicht om toegang te krijgen tot evenementen. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je maximaal 24 uur voor binnenkomst negatief getest bent, volledig gevaccineerd bent of in de afgelopen zes maanden corona hebt gehad. Daarnaast wordt er maximaal vier uur voor binnenkomst een gezondheidscheck gedaan. Die is verplicht.

Testen voor toegang is gratis. Een afspraak maak je op Testenvoortoegang.nl.

Lees meer over evenementen en coronatoegangsbewijzen op de website van de Rijksoverheid.

Huishoudens

In de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 staat dat je onderling geen afstand hoeft te houden wanneer je op hetzelfde adres staat ingeschreven.  

In bepaalde omstandigheden kunnen ouders, pleegouders of groepsleiding samen de afweging maken om kinderen of jongeren tot meerdere huishoudens te laten behoren vanwege het belang van het kind. Enkele voorbeelden:

 • Voor kinderen en jongeren die in twee gezinnen opgroeien (bijvoorbeeld gescheiden ouders of een pleeggezin), kunnen kinderen en (pleeg)ouders er samen voor kiezen dat zij op beide plekken, binnen en buiten, onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Kinderen en jongeren die verblijven in een woonvoorziening (zoals een residentiële instelling) kunnen er samen met ouders, opvoeders of groepsleiding voor kiezen om op beide plekken onderling geen afstand te hoeven houden.
 • Ook voor het testbeleid en quarantainebeleid is het relevant om te weten of een kind tot meerdere huishoudens wordt gerekend.

Fysiek en face-to-face contact

Door de toename van het aantal besmettingen geldt opnieuw het dringende advies thuis te werken tenzij het niet anders kan. Voor jou als professional gelden echter andere regels dan voor jou als ‘burger’. Elke behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren kan doorgaan. Het is belangrijk dat je daarbij zorgvuldig blijft afwegen welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van het kind, de jongere, het gezin of andere betrokkenen. Daarbij weeg je samen de impact van jouw handelen op ieders fysieke en mentale gezondheid en gebruik je de ruimte die de RIVM-richtlijnen je bieden.

Met behulp van het afwegingskader contact en omgang op school, het afwegingskader voor de ambulante hulpverlening of het afwegingskader voor de residentiële setting, kun je een goede afweging maken van wat je het beste kunt doen. 

Fysiek contact

Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Hieronder verstaan we:

 • Aanraken van een persoon bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten.
 • Praten met een persoon op minder dan anderhalve meter.

In sommige situaties dien je gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Of en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Face-to-face contact

Face to face contact is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan anderhalve meter afstand bevindt.

 • Bereid face-to-face contact goed voor. 
 • Overweeg elke keer opnieuw of face-to-face contact mogelijk is. 
 • Als je je zorgen maakt over een kind, jongere of ouder en je twijfelt of face-to-face contact mogelijk is, overleg dan met een collega. Samen met een collega, een deskundige of je leidinggevende kun je je vragen bespreken. 

Professionals die tot de risicogroep behoren 

Sommige mensen hebben meer risico op een ernstiger beloop van een coronabesmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Je past de algemene hygiënemaatregelen toe.
 • Je gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen als de richtlijn dat voorschrijft.
 • Of je uiteindelijk hetzelfde werk blijft doen als normaal, overleg je met jouw leidinggevende. De bedrijfsarts kan daar zo nodig in adviseren.

Lees op de RIVM-website meer over aandachtspunten bij de inzet van professionals die tot de risicogroep behoren en wat dat betekent na een vaccinatie.

Professionals die zwanger zijn

Als je minder dan 28 weken zwanger bent kun je in principe werkzaamheden verrichten met inachtneming van de hygiënemaatregelen en de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Doe dit wel in overleg met je leidinggevende.

Ben je 28 weken of langer zwanger? Dan is het niet verstandig om werkzaamheden in de corona gerelateerde zorg te verrichten. Er wordt hierbij door het RIVM een onderscheid gemaakt tussen intramurale- en extramurale zorg.

 • Werk je intramuraal (bijvoorbeeld een woonvoorziening), dan wordt het afgeraden om zorg te verlenen aan cliënten met coronagerelateerde klachten of cliënten die positief getest zijn. Kijk samen met jouw leidinggevende welke niet corona gerelateerde werkzaamheden je nog wel kunt verrichten.
 • Werk je extramuraal (zorg buiten een instelling), dan verleen je geen zorg aan cliënten met coronagerelateerde klachten of cliënten die positief getest zijn. Bij al jouw overige werkzaamheden moet je kunnen voldoen aan de algemene maatregelen zoals het houden van anderhalve meter afstand. Wanneer dit niet kan, kijk dan samen met jouw leidinggevend naar werkzaamheden waarin dat wel kan.

Lees ook de adviezen van het RIVM.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.