Cijfers over vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Ook bekend als: Jeugdstem, voorheen Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem bieden informatie, advies, voorlichting en ondersteuning aan iedereen die vragen of klachten heeft over jeugdhulp. Daarnaast signaleert Jeugdstem ook knelpunten in de jeugdhulp, om zodoende bij te dragen aan een verbetering van de jeugdhulp. Jeugdstem richt zich op ouders, pleegouders, verzorgers, kinderen en jongeren.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal aantal cliënten (ouders en jongeren) 7.362 7.807 7.208 6.989 7.404 10.862 10.178 8.162 8.282 9.450 10.026
Aantal kinderen en jongeren bereikt 4.123 4.372 3.676 3.774 4.025 5.931 4.981 2.324 2.247 2.981 3.243
Totaal vragen, problemen en klachten            14.270

14.713

18.519 13.197 14.039 20.397

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 16 augustus 2022.

  • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2022). Jaarverslag 2021
  • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg  (2021). Jaarverslag 2020
  • Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2020). Jaarverslag 2019.
  • Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2019). Publieksjaarverslag 2018.
  • Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2018). AKJ Publieksjaarverslag 2017.
  • Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2017). 'Sterk in Vertrouwenswerk'. Publieksjaarverslag 2016.
  • Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (2016). Jaarverslag 2015. Amsterdam, AKJ.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud