Cijfers over verslavingszorginstellingen

Ook bekend als: Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD)

Een instelling voor verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan jongeren en volwassenen die verslaafd zijn geraakt aan bijvoorbeeld drugs, alcohol, medicijnen of gokken. Dit gebeurt in de vorm van voorlichting, ambulante zorg en (semi-)residentiële behandeling in gespecialiseerde klinieken.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal organisaties (1) 13 14 14   23
Aantal jeugdigen (tot en met 25 jaar) in de verslavingszorg (2) 8.733 8.393 8.669   8.125

(1) Momenteel zijn er, wegens de nieuwe eisen voor wat betreft registratie persoonsgegevens (AVG), na 2015 geen recente gegevens over de verslavingszorg aanwezig. Verwacht wordt dat er in 2019 weer cijfers beschikbaar zijn

(2) Momenteel zijn er, wegens de nieuwe eisen voor wat betreft registratie persoonsgegevens (AVG), na 2015 geen recente gegevens over de verslavingszorg aanwezig. Verwacht wordt dat er in 2019 weer cijfers beschikbaar zijn

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 oktober 2019.
Bronnen
  • IVZ verslavingszorg: LADIS rapportages kerncijfers
  • Wisselink, D., Kuijpers, W. & A. Mol (2016). Kerncijfers verslavingszorg 2016. Houten: Stichting informatievoorziening zorg.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud