Cijfers over speciaal onderwijs: cluster 3 en 4

Cluster-3-scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijk en/of verstandelijk handicap en leerlingen met een langdurige somatische ziekte. Cluster-4-scholen zijn voor leerlingen met psychische stoornissen en (ernstige) gedragsproblemen. De scholen van beide clusters zijn onderdeel van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De cluster-3-scholen en cluster-4-scholen zijn twee van de vier clusters van het (voortgezet) speciaal onderwijs, die ingedeeld zijn naar type beperking of probleem van de leerlingen. Er is speciaal onderwijs (so) voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, die het regulier onderwijs niet kan bieden.

Betreft:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

Totaal cluster 3 en  4 (1)

60.490

71.230

70.980

68.200

67.050

67.520

68.430

69.820

70.210

71.600 72.400

Leerlingen in so cluster 3 en 4  (2)

26.030

27.780

24.310

23.250

23.050

23.420

24.130

25.250

25.660

23.710 27.180

Leerlingen in vso cluster 3 en 4 (3)

34.450

36.540

37.010

35.820

35.350

35.310

35.380

35.710

35.330

36.120 36.590

(1) De cijfers betreffen het totaal van cluster 3 en 4. De totalen uitgesplitst naar cluster 3 en 4 zijn niet beschikbaar.
(2) so = speciaal onderwijs
(3) vso =  voortgezet speciaal onderwijs

   

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 juni 2023.

   

Wil je weten wat het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Leerlingen in het speciaal onderwijs per gemeente

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud