Cijfers over speciaal onderwijs: cluster 1

Een cluster 1 school biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.

Een cluster-1-school is een van de vier clusters van het (voortgezet) speciaal onderwijs, die ingedeeld zijn naar type beperking of probleem van de leerlingen. Er is speciaal onderwijs (so) voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, die het regulier onderwijs niet kan bieden.

Betreft:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022
Totaal cluster 1 740 740 710 660 600 570 580 580 580 580 580

Kinderen in so cluster 1 (1)

420

330

300

280

250

250

270

290

290

290 290

Kinderen in vso cluster 1 (2)

320

410

410

380

350

320

310

290

290

290 290

(1) so = speciaal onderwijs
(2) vso =  voortgezet speciaal onderwijs

   

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 juni 2023.

   

Wil je weten wat het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Leerlingen in het speciaal onderwijs per gemeente

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud