Cijfers over samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van het onderwijs aan kinderen met een visuele beperking) in een regio maken deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de scholen die het samenwerkingsverband vormen, ten minste eenmaal in de vier jaar vast hoe zij het geld voor extra ondersteuning in het onderwijs inzetten. Een andere taak is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Betreft: 2016 2017 2018 2019
Aantal samenwerkingsverbanden primair onderwijs 77 77 77 77
Aantal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 75 75 75 75
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 december 2019.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud