Cijfers over onderwijs

De cijfers over het onderwijs omvatten door de overheid bekostigd onderwijs.

De volgende onderwijssoorten behoren tot het door de overheid bekostigde onderwijs:

  • primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen (basis- en voortgezet onderwijs));
  • algemeen voortgezet onderwijs (vo);
  • speciaal voortgezet onderwijs (tot en met 2001/'02, daarna opgenomen in het algemeen voortgezet onderwijs (lwoo en praktijkonderwijs));
  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • hoger beroepsonderwijs (hbo);
  • wetenschappelijk onderwijs (wo).
Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs (1) 2.541.385 2.523.683 2.500.741 2.477.097 2.452.458 2.426.369

Totaal aantal leerlingen mbo

475.872 483.303 487.110 497.110 503.011 509.796

Totaal aantal leerlingen  hbo

442.594 446.645 452.690 455.670 463.330 489.383

Totaal aantal leerlingen wo

261.169 268.027 280.038 294.712 306.888 331.505
Totaal aantal onderwijsinstellingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs 7.637 7.542 7.457 7.389 7.367 7.309

Totaal aantal onderwijsinstellingen mbo

66 66 66 63 62 62

Totaal aantal onderwijsinstellingen hbo en wo

56 57 58 57 57 57

(1) Primair onderwijs omvat het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 augustus 2021.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud