Cijfers over maatschappelijk werk

Ook bekend als: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdmaatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een eerstelijnsvoorziening waar mensen terechtkunnen voor hulp en begeleiding bij psychosociale problemen en vragen op terreinen als (echt)scheiding, eenzaamheid, huiselijk geweld, rouwverwerking, problemen op het werk, financiële problemen, problemen met instanties en relatieproblemen.

Het jeugdmaatschappelijk werk is een specifieke take van het AMW, hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hulp en begeleiding bij (psycho)sociale problemen. Tevens vervult het een signalerende functie voor opvoed- en ontwikkelingsproblemen.

Betreft: 2014 2015 2016 2017
Aantal organisaties (1) 1.400 1.570 1.840 2.240

(1) Alle vormen van maatschappelijk werk.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 18 december 2019.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud