Cijfers over logopedie

Een logopediepraktijk houdt zich bezig met het voorkomen, opsporen, diagnosticeren, begeleiden en behandelen van spraak-, taal-, stem- en gehooraandoeningen. Ook voor problemen als stotteren en dyslexie kan men bij een logopediepraktijk terecht.

Betreft: 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal logopedisten (1) 8.564 8.877 9.539 9.646  
Aantal kwaliteitsgeregistreerde logopedisten (2) 5.165 5.381 5.820 6.001  
Percentage 0-3 jarigen in eerstelijns zorg (3) 13,8% 14,1% 11,9% 11,9% 13,2%
Percentage 4-7 jarigen  in de eerstelijns zorg 46,8% 43,4% 46,7% 46,5% 43,9%
Percentage 8-12 jarigen 20,1% 20,1% 23,2% 26,1% 24,2%
Percentage 13-19 jarigen 4,6% 4,7% 4,7% 6,1% 5,6%

(1) Aantal geregistreerde logopedisten in het kwaliteitsregister Paramedici.

(2) Aantal kwaliteitsgeregistreerde logopedisten in het kwaliteitsregister Paramedici. Kwaliteitsgeregistreerd wil zeggen dat is voldaan aan de opleidingseisen en aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

(3) De percentages zijn afkomstig uit het onderzoek 'Nivel Zorgregistraties Eerste lijn' onder een  steekproef van logopedisten maar zijn representatief voor het landelijk beeld. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 december 2021.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud