Cijfers over Landelijk Toezicht Jeugd

Ook bekend als: Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

Het Landelijk Toezicht jeugd bestaat uit de Inspectie jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Zij voeren gezamenlijk het landelijk toezicht uit op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Jeugdwet geeft de inspecties die het Landelijk Toezicht Jeugd vormen de volgende taken:

  • onderzoek doen naar de kwaliteit in algemene zin van de jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen, de certificerende instelling, het adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen
  • toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan
  • voorstellen doen voor verbetering.

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. Toen is het Landelijk Toezicht jeugd opgericht. Daarvoor controleerde de Inspectie Jeugdzorg de kwaliteit van de jeugdhulp.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal meldingen jeugdhulpaanbieders           137 141
Aantal meldingen (1) 94 130 119 127 116 235 234
Aantal meldingen burgers (2) 286 317 455 309 419 413 463
Aantal meldingen professionals 37 24 48 35 30 50 20
Aantal medewerkers (fte) (3) 26 28 28 28      

(1) Meldingen zijn berichten van jeugdhulp aanbieders of instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zich een calamiteit heeft voorgedaan. vanaf 1 januari 2016 worden meldingen in twee categorieën onderscheiden: verplichte en andere meldingen. Verplichte meldingen hebben betrekking op calamiteiten en geweld. Onderstaande cijfers betreffen de verplichte meldingen. Cijfers na 2016 zijn door dit onderscheid niet te vergelijken met de jaren daarvoor.

(2) Meldingen van burgers gaan over de ontevredenheid van cliënten en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg. Signalen worden vanaf 2007 geregistreerd.

(3) Het betreft hier het aantal fte aan inspecteurs.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 december 2021.
  • IGZ Jaarbeeld 2017. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Landelijk Toezicht Jeugd (2016). Jaarbeeld 2015.
  • Inspectie Jeugdzorg (2015). Jaarverslag Inspectie Jeugdzorg 2015.
  • Inspectie Jeugdzorg (2014). Jaarbericht 2013. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2011). Jaarbericht 2010. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2012). Jaarbericht 2011. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
  • Inspectie Jeugdzorg (2013). Jaarbericht 2012. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud