Cijfers over jeugdgezondheidszorg (jgz)

Ook bekend als: schoolgezondheidszorg, ouder- en kindzorg (JGZ 0-4 jarigen)

Jeugdgezondheidszorg (jgz) is preventieve gezondheidszorg gericht op de groei en ontwikkeling van het kind ter voorkoming van gezondheidsbedreigingen. De jeugdgezondheidszorg volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen tot 19 jaar en geeft informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleert het (dreigende) stoornissen en zorgt voor adequate behandeling of doorverwijzing.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal instellingen voor jeugdgezondheidszorg (1)               200
Aantal jeugdartsen (2) 819 851 893 949 978 1.041 1.046  

(1) Aantal GGD'en en thuiszorgorganisaties waar jeugdartsen werkzaam zijn.
(2) Totaal aantal geregistreerde jeugdartsen

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 oktober 2019.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud